Document toolboxDocument toolbox

Dit is de consultatie versie van het Twiin Afsprakenstelsel Release 1.2.0

8 | Diensten

Twiin biedt operationele diensten aan om de continuïteit en het gebruik van het Twiin Afsprakenstelsel te garanderen.

Uitgangspunten

Diensten zijn ingericht op basis van de volgende uitgangspunten:

  • We gebruiken zo veel als mogelijk bestaande organisaties, diensten en structuren.

  • We organiseren het beheer zo dicht mogelijk bij de bron: lokaal dan wel regionaal. Hierdoor ontstaan efficiënt ingerichte beheerprocessen en dienstverlening. Regie vindt plaats op landelijk niveau.

  • Alleen neutrale en onafhankelijke organisaties kunnen/mogen de diensten van Twiin aanbieden; zakelijke belangen mogen geen invloed hebben op het beheer van Twiin.

 

Onderliggende pagina’s

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl