Document toolboxDocument toolbox

In ontwikkeling

Toetredingsproces

Het toetredingsbeleid beschrijft het proces van toetreding tot het MedMij Afsprakenstelsel.

  • Doel: Het toetredingsproces heeft als doel een gecontroleerde toetreding tot het MedMij Afsprakenstelsel mogelijk te maken.
  • Initiatie: Deelnemer wil toetreden tot het afsprakenstelsel.
  • Afspraken over het proces: 
    • Potentiële deelnemer toont aan te voldoen aan de afspraken uit de Afsprakenset;
    • Potentiële deelnemer en Stichting MedMij bekrachtigen de toetreding door het ondertekenen van de Deelnemersovereenkomst.
  • Resultaat: Deelnemer is toegetreden tot het afsprakenstelsel.
  • Uitzonderingen: Deelnemer is niet toegelaten tot het stelsel, omdat niet aan alle afspraken wordt voldaan.

In ontwikkeling