Document toolboxDocument toolbox

Schermen (User interface), Core

De user interface hoort bij de hoofdfunctie Regie. Het beschrijft de eisen aan de schermen waaraan Dienstverleners aanbieders moeten voldoen in de functies Verzamelen, Delen en Beheren toestemmingen.

Verantwoordelijkheden

1.MedMij kent een aantal verplichte schermen voor de Dienstverlener aanbieder, waarvoor een aantal eisen wordt beschreven. Alle Dienstverleners aanbieder moeten aan deze eisen voldoen.


core.usrint.105

2.

De naam van de aanbieder, het MedMij logo, titels, teksten en buttons vormen verplichte elementen op de schermen. Deze elementen moeten getoond worden, waarbij rekening wordt gehouden met de resolutie van het door de Persoon gebruikte scherm. Het logo van de Aanbieder is een optioneel element en mag ook getoond worden.


core.usrint.106

3.

Het MedMij logo moet dusdanig gepositioneerd worden dat de Persoon deze direct kan zien bij het tonen van het scherm. Als de resolutie van het scherm dit toelaat wordt het logo's rechts bovenaan getoond, zoals in de voorbeelden van de schermen te zien is. Hiervan mag afgeweken worden als dit voor gebruiksvriendelijkheid nodig is, bijvoorbeeld bij schermen met lagere resoluties.


core.usrint.107

4.De in de specificaties aangegeven variabelen worden door de Deelnemer vervangen met de geldende waardes. In de teksten staan de variabelen aangegeven binnen < en >. Op de schermvoorbeelden is ook een groene kleur gebruikt. De vervangende waarden worden door de Deelnemer in dezelfde stijl getoond als de rest van de tekst.


core.usrint.108

5.Het is toegestaan zinnen of elementen toe te voegen aan de schermen om te voldoen aan eventuele voorwaarden van derden, zoals bijvoorbeeld de Dienstverlener Authenticatie. Dit mag niet ten koste gaan van het hoofddoel, en moet ook aansluiten bij het gehanteerde B1 taalniveau.


core.usrint.109

6.De Dienstverlener aanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de pagina.core.usrint.110

De schermen

<Naam Aanbieder> en <Naam PGO> zijn placeholders, zoals opgenomen in de Toestemmingsverklaring en de Bevestigingsverklaring.

1.

Voor alle schermen geldt dat:

  • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de Aanbieder (<Naam Aanbieder>) wordt bepaald door de betreffende Dienstverlener aanbieder, in haar dienstverleningsrelatie met de betreffende Aanbieder;
  • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de PGO (<Naam PGO>) wordt betrokken uit de OAuth Client List.

core.usrint.111

2.

Voor het scherm 'Overzicht toestemmingen' geldt dat:

  • de gebruikersvriendelijke weergave van de identiteit van de PGO's (<Naam PGO x>) in de lijst wordt betrokken uit de OAuth Client List.
  • de uitgiftedatum van de toestemmingen heeft de Dienstverlener aanbieder bij het geven van de toestemming vastgelegd en wordt hier getoond.

core.usrint.104

3.

Voor het scherm 'Technische storing' geldt dat:

  • trace_id wordt betrokken uit de metagegevens van het verzoek, waarbij de Dienstverlener persoon de trace_id heeft meegestuurd met het verzoek.
  • session_id wordt betrokken uit de metagegevens van de afhandeling van het verzoek, waarbij de Dienstverlener aanbieder zelf bepaalt wat de inhoud hiervan is.

core.usrint.112