Document toolboxDocument toolbox

Governance

Het MedMij Afsprakenstelsel is een ‘levende’ set van afspraken. De zorg en IT zijn en blijven in beweging en de afspraken moeten hierbij blijven aansluiten. Ook zijn de afspraken voor deelnemers aan het stelsel niet vrijblijvend. Er moet daarom toe worden gezien op naleving van de afspraken. Dit vraagt om goed beheer en regie op de afspraken, ofwel de inrichting van governance op het afsprakenstelsel.

Onder governance verstaan we de inrichting van de rollen, taken, verantwoordelijkheden en spelregels die nodig is voor het beheer en de doorontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel. Een randvoorwaarde voor elk afsprakenstelsel is een goede besturing op de inzet, monitoring van de werking, doorontwikkeling, het beheer en het controleren van de afspraken. In een afsprakenstelsel staat wie de betrokken partijen vertegenwoordigen en ook de inbreng en besluitvorming moet transparant en open toegankelijk zijn. Onderdeel van de governance zijn de waarborgen dat alle deelnemende organisaties voldoen en blijven voldoen aan de afspraken. Daaronder valt onder andere het maken van contractuele afspraken.

Een goede inrichting van de governance draagt bij aan het vertrouwen in het MedMij Afsprakenstelsel. Het uiteindelijke maatschappelijk doel van het MedMij Afsprakenstelsel is de persoon meer regie te geven over de eigen gezondheid door grip de eigen gezondheidsgegevens.

De governance is nader uitgewerkt aan de hand van de volgende onderwerpen: