Document toolboxDocument toolbox

Toetreding

Toetreding beschrijft de afspraken rondom toetreding tot het MedMij Afsprakenstelsel. Hierbij beschrijft het Toetredingsbeleid de belangrijkste kaders en het Toetredingsproces de processtappen. De Zelfverklaring integriteit en Intentieverklaringen zijn documenten die in het toetredingsproces worden gebruikt.