Document toolboxDocument toolbox

Interfaces, Core


Inleiding

Op deze pagina's staan de verantwoordelijkheden die horen bij de interfaces in het MedMij Afsprakenstelsel. In elke functie wordt gebruik gemaakt van één of meer van deze interfaces. Onderstaande tabel laat zien welke functies welke interface gebruiken.

hoofdfunctieRegieUitwisselingCoördinatie
interfaceuser interfaceauthorization interfacetoken interfaceresource interfaceGNL interfaceOCL interfaceZAL interfaceWHL interface
geboden door rolAuthorization
Server
Resource
Server
MedMij
Registratie
Opvragen GegevensdienstnamenlijstX


Opvragen OAuth Client List
X

Opvragen Aanbiederslijst


X
Opvragen Whitelist


X
VerzamelenXXXXDelenXXXXBeheren toestemmingenXX

Verantwoordelijkheden over de adressering van deze interfaces komen hieronder aan de orde. Verantwoordelijkheden voor de specifieke interfaces zijn opgenomen in specifieke subpagina's, die klikbaar zijn in bovenstaande tabel.

Adressen en interfaces

Op de interfaces in de flows van Verzamelen en Delen adresseren Applicatie-rollen elkaar op basis van een URI. Onderstaande tabel geeft een overzicht.

hoofdfunctieinterface

geadresseerde

bericht

kanaal

Regieauthorization interfaceAuthorization Endpoint
van de Authorization Server
authorization requestfrontchannel
OAuth Client (redirect_uri)authorization response
token interfaceToken Endpoint 
van de Authorization Server
access token requestbackchannel


Uitwisselingresource interfaceResource Endpoint 
van de Resource Server
resource request

In de nu verantwoordelijkheden wordt bepaald hoe de URI's zijn opgebouwd waarmee de adresbepaler de adresgebruiker de geadresseerde laat adresseren, en hoe de parameters worden gevuld. De opbouw van het adres is steeds dezelfde, ook voor frontchannel en backchannel. Desondanks maken we in het logische informatiemodel, in de Aanbiederslijst, wel onderscheid tussen Frontchanneluri en Backchanneluri. Dat houdt dat model wendbaarder, mocht er ooit wel adresseringsverschillen tussen frontchannel en backchannel ontstaan.