Subscription notification interface 1.3.0

== Wijzigingen op de pagina ==


2. De parameters in de subscription notification worden als volgt gevuld.

parameter

vulling

toelichting

subscription_id

De waarde waarmee de Subscription Server dit Abonnement in de subscription response heeft geïdentificeerd.Een gebeurtenis bij een Zorgaanbieder kan theoretisch leiden tot meerdere Notificaties. Iedere Notificatie hoort echter bij precies één Abonnement.
notification_typeDe letterlijke waarde subscription.Zo kan de Notification Server de subscription notification van de resource notification onderscheiden.

end_date

Verplicht, de waarde voor de dag waarop het Abonnement stopt.

De end_date dient gespecificeerd conform RFC 3339 full-date: 'YYYY-MM-DD'.

5. Notification Server en Notification Client handelen uitzonderingssituaties inzake het subscription notification interface af volgens onderstaande tabel.

Nummer

Implementeert uitzondering

Uitzondering

Actie

Melding

Vervolg

Subscription notification interface 1UC Notificeren 1

Notification Server vindt de ontvangen Notification ongeldig.

Notification Server informeert Notification Client over deze uitzondering.

Conform HTTP specificatie met met status code 400 "Foute aanvraag", en met in de body de van toepassing zijnde error code ("invalid_subscription_id", "invalid_notification_type")

Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.

Wanneer Notification Client een error "invalid_subscription_id" ontvangt, dan dient het Abonnement direct te worden beëindigd, en wel zonder hiervoor opnieuw een subscription notification te sturen.

Subscription notification interface 2UC Notificeren 2

Notification Server kan in de request niet, niet geheel of niet tijdig verwerken.

Notification Server informeert Notification Client over deze uitzondering.Conform HTTP specificatie met met status code 500 "Interne serverfout"Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.