Document toolboxDocument toolbox

Consultatie bij RFC0020

Introductie
RFC pagina

RFC

Uitbreiding logging eisen over gehele stelsel

Samenvatting

Tijdens de expertsessie wordt discussie gevoerd over nut, noodzaak en impact van het invoeren van NEN 7513 als norm/eisenpakket voor logging door MedMij deelnemers.

In de RFC zijn drie alternatieven voorgesteld die een verduidelijking van de loggingeisen beogen, echter zonder volledige 7513 te eisen; alternatief 1 mag nu gelezen worden als enkel transactionID introduceren.

In samenspraak met deelnemers wordt gevraagd aan opsteller RFC om alternatief 1 uit te werken als 'introductie transactie ID in MedMij (inclusief logging)'. Vincent van den Berg biedt aan om hierbij te ondersteunen/review'en.

Verwachtte doorlooptijd

Tot  

Resultaat

Expertsessie 11 september 2020

Besluit over keuze alternatief 1, 2 of 3
Voorzitter(s)
Deelnemers

Henk Groen (Winbase), Hans Mulder (ChipSoft), Vicent van den Berg (ChipSoft.), Jacobine Wieggers (LSP+), Wil Janssen (InnoValor), Jeroen Cornelissen (Selfcare), Marcel Heldoorn (Patiënt Federatie), Martijn Vermeulen (PGO on Air)


Bijeenkomsten (Verslagen van bijeenkomsten op onderliggende pagina's)


Pagina's onder RFC: