Document toolboxDocument toolbox

Beëindigingsverklaring Abonnement

== Nieuwe pagina, deze toevoegen onder Communicatie ==

Deze beëindigingsverklaring en de toelichting daarop zijn verplichte teksten die de Dienstverlener zorgaanbieder dient voor te leggen aan de Persoon bij het beëindigen van een Abonnement op gezondheidsgegevens (Notificaties) bij de Zorgaanbieder. Deze beëindigingsverklaring heeft betrekking op die gegevensuitwisseling. De verplichte beëindigingsverklaring volgt uit de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Zorgaanbieder is verplicht ervoor te zorgen dat ‘anderen’ dan de patiënt geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van het medisch dossier, tenzij hiervoor toestemming is verleend. Binnen het MedMij Afsprakenstelsel verstrekt de Zorgaanbieder door middel van de Dienstverlener zorgaanbieder gegevens aan de Dienstverlener persoon. Aangezien dit een 'andere' is dan de Persoon zelf, moet de Zorgaanbieder weten dat de persoon hiervoor de toestemming heeft ingetrokken. Bij de /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135103418 staat beschreven hoe het proces rondom het intrekken van de toestemming eruit ziet. De Dienstverlener zorgaanbieder implementeert de beëindigingsverklaring en toont deze aan de Persoon.

Beëindigingsverklaring

U trekt hierbij de toestemming eerder verleend aan NaamZorgaanbieder  in,  om meldingen over  NaamGegevensdienst te doen bij NaamLeverancierPGO voor het doel deze persoons- en gezondheidsgegevens op te nemen in uw persoonlijke gezondheidsomgeving.

Toelichting op de beëindigingsverklaring

Het doel van het MedMij Afsprakenstelsel is dat eenieder die dat wil, kan beschikken over een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) waarin - onder uw eigen regie - (persoons)gegevens en/of informatie over uw gezondheid wordt opgenomen. Om de PGO te voorzien van de door u gewenste (persoons)gegevens en/of gezondheidsinformatie zijn in het MedMij Afsprakenstelsel afspraken gemaakt over de uitwisseling van deze gegevens. Het uitwisselen van gegevens tussen de zorgaanbieder en uw PGO verloopt zodoende via partijen die voldoen aan deze MedMij-afspraken.

Op grond van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de zorgaanbieder verplicht ervoor te zorgen dat ‘anderen’ dan de patiënt (lees: u) geen inlichtingen hebben over, inzage hebben in of een afschrift hebben van uw medisch dossier, tenzij u hiervoor toestemming heeft verleend.

Aangezien uw PGO (en eventuele achterliggende partij die werkt volgens de MedMij-afspraken) een zogenaamde ‘andere’ is (in de zin van de WGBO) dient u de zorgaanbieder voor deze gegevensuitwisseling toestemming te verlenen. Deze toestemming heeft specifiek betrekking op de set van (persoons) gegevens en gezondheidsinformatie die, op uw verzoek, door de zorgaanbieder - overeenkomstig de afspraken in het MedMij Afsprakenstelsel - worden uitgewisseld met uw PGO.

Verplicht beëindigingsscherm

De beëindigingsverklaring en de toelichting zijn onderdeel van onderstaand verplichte toestemmingsscherm. De Dienstverlener zorgaanbieder dient de variabelen op dit scherm te vullen volgens verantwoordelijkheid 1a op de pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135103689. De HTML- en CSS-bestanden om het scherm te kunnen gebruiken, zijn als bijlage toegevoegd aan deze pagina (medmij-toestemmingen-en-bevestiging.zip). Deze bestanden beschrijven enkel de tekst en vormgeving van het scherm. De Dienstverlener zorgaanbieder blijft verantwoordelijk voor alle overige aspecten, zoals beveiliging van de webpagina.

<2DO!>