Document toolboxDocument toolbox

20230118.Expertgroep

1. Onderwerpen

  1. Tijdslijnen

  2. Release cycle management

  3. Duiding van fouten

  4. Langdurige toestemmingen

2. Opnames

Omdat het geluid van de eerste opname niet optimaal is, zijn er ook samenvattingen geschreven betreffende 'Release Cycle Management' en 'Duiding van fouten'.

3. Verslagen