Document toolboxDocument toolbox

1.3.0, UCI, Verzamelen

  • "presenteer landingspagina" toegevoegd, tussen "creëer sessie Verzamelen" en "vraag om authenticatie". (RFC0032)
  • Momenten van "instaan voor beschikbaarheid" duidelijker weergegeven. (RFC0015)
  • Foutieve relatie verwijderd tussen "ontvang access token" en "kies nader".
  • Namen gelijkgetrokken met andere diagrammen.

UCI, Totaalperspectief

UCI, PGO Server

  • Foutieve relatie verwijderd tussen "start Verzamelen" en "vraag access token".

UCI, Authorization & Resource Server

  • Lege stappen toegevoegd voor de leesbaarheid.

UCI, Gebruiker

  • Lege stap toegevoegd in de tweede kolom voor de leesbaarheid.
  • Foutieve relatie tussen "autoriseer" en "Kies nader" verwijderd.
  • PGO Presenter toegevoegd in de naam van de tweede kolom.

UCI, Frontchannel en backchannel

  • Naam gewijzigd naar UCI Verzamelen (Frontchannel en backchannel)

UC en UCI (draw.io, 12 jul 2019)-front-back UCI Verzamelen.png