1.3.0, UCI, Abonneren

  • "presenteer landingspagina" toegevoegd, tussen "creëer sessie Abonneren" en "vraag om authenticatie". (RFC0032)
  • Momenten van "instaan voor beschikbaarheid" duidelijker weergegeven. (RFC0015)
  • "teken aan in dossier" vervangen door "bewaar in dossier"
  • Namen gelijkgetrokken qua structuur.

UCI, Totaalperspectief

UC en UCI (draw.io, 23 jan 2020)-UCI Abonneren (Totaalperspectief)-2.png

UCI, PGO Server

UCI, Authorization & Resource Server

  • Lege stappen toegevoegd voor de leesbaarheid.


UCI, Gebruiker

  • Lege stap toegevoegd voor de leesbaarheid.
  • Einde flow bij PGO Server geplaatst, zoals ook in andere platen.

UC en UCI (draw.io, 22 jan 2020)-UCI Abonneren (Perspectief Persoon).png

UCI, Frontchannel en backchannel

  • Naam gewijzigd naar UCI Abonneren(Frontchannel en backchannel)

  • Naam vijfde kolom gewijzigd naar hetgeen ook bij Verzamelen wordt gebruikt.

UC en UCI (UCI Abonneren, 23 jan 2020)-front-back.png