Document toolboxDocument toolbox

1.3.0, UC, Verzamelen

  • "presenteer landingspagina" toegevoegd bij bron, tussen "ontvang verzoek" en "vraag om credentials". (RFC0032)
  • Foutieve relatie verwijderd tussen "log toestemming" en "kies nader".

UC, Totaalperspectief

UC, Gebruiker

  • Bij uitgever een leeg blokje toegevoegd om ook de eerste stap te waarborgen.
  • Relaties gelijkgetrokken aan totaalperspectief bij de of/of situatie na "bewaar in dossier".

UC, Uitgever

UC en UCI (draw.io, 12 jul 2019)-UC Verzamelen (Uitgever).png

UC, Bron

  • De eerste stappen bij uitgever en gebruiker toegevoegd voor de juiste leesbaarheid van het diagram.
  • Relaties en stappen gelijk getrokken.