Document toolboxDocument toolbox

1.3.0, UC, Delen

  • "presenteer landingspagina" toegevoegd tussen "ontvang verzoek" en "vraag om credentials". (RFC0032)
  • "moment instaan voor ontvankelijkheid" duidelijker weergegeven. (RFC0015)
  • Relatie tussen "stel identiteit vast" en "vraag om bevestiging" tussen de blokjes gezet.
  • Foutieve relatie verwijderd tussen "log toestemming" en "kies nader".
  • "teken aan in dossier" vervangen door "bewaar in dossier", overal gelijk.

UC, Totaalperspectief

UC, Gebruiker

  • Bij uitgever een leeg blokje toegevoegd om ook de eerste stap te waarborgen en de keuze te kunnen tonen.
  • Relaties gelijkgetrokken aan totaalperspectief bij de of/of situatie na "teken aan in dossier".

UC, Uitgever

UC, Lezer

  • De eerste stappen bij uitgever en gebruiker toegevoegd voor de betere leesbaarheid van het diagram.