Document toolboxDocument toolbox

RFC0009 Zorgaanbiedersnamen-beleid aanpassingen

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Om het handhaven van het ZA-namenbeleid mogelijk te maken.

Oplossingsrichting

Bij het opgeven (en later zelf invoeren) moeten DVZA's identificerende kenmerken van een ZA meesturen. Daarnaast moet er een verklaring van de ZA gevraagd worden (in het voorgeschreven format) door de DVZA. Dit zal ook duidelijker maken dat de  ZA zijn/haar ZAnaam kiest en dat dit bewuste acties moet zijn. ZA is altijd bekend met zijn ZAna(a)m(en) (ook handig voor Tikkie).

Aanpassing van

Afsprakenstelsel:
- ZA-namen beleid
- Aansluitvoorwaarden?

Impact op rollen

DVZA, beheerorganisatie

Impact op beheer

RnA, backoffice processen

Gerelateerd aan (Jira issues)

774, 957, 1078, 1087, 1164

Eigenaar
Implementatietermijn

1.2.0

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)


Goedkeuring

BeoordelaarDatumReactieToelichting
Productmanager


Ontwerpteam


?


Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

Neutraal

11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld

Neutraal

2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 

Positief

12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel

Neutraal

Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten

Positief

13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders

Neutraal

Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker

Positief

14 Uitwisseling is een keuze

Positief

De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder

Positief

15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal

Neutraal

MedMij spreekt alleen af wat nodig is

Neutraal

16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever

Positief

De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener

Positief

17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld

Neutraal

De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel

Neutraal

18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd

Positief

10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling

Neutraal

19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat

Neutraal

Uitwerking


Op pagina Zorgaanbiedersnamenbeleid aanpassen/toevoegen:

Zorgaanbieders kunnen hun deelname en de manier waarop ze via MedMij te bereiken zijn aan personen kenbaar maken via een Zorgaanbiedersnaam (zorgaanbiedersnaam@medmij). Het zorgaanbiedersnamenbeleid beschrijft hoe een Zorgaanbieder een voor de Persoon herkenbare naam kan kiezen, zonder in de toekomst de mogelijkheden van andere Zorgaanbieders om een herkenbare naam te kiezen te veel te beperken.

De Dienstverlener zorgaanbieder moet op verzoek van de beheerpartij een verklaring van de Zorgaanbieder overleggen waarin de Zorgaanbieder verklaart dat de Dienstverlener zorgaanbieder namens de Zorgaanbieder onder de Zorgaanbiedersnaam, Gegevensdienst(en) aan te bieden en ontsluiten op het MedMij-netwerk.

Op pagina Zorgaanbiedersnamenbeleid aanpassen:

De naam is minimaal drie en maximaal 50 280 karakters lang (exclusief @medmij);

Op pagina XML-schema's aanpassen:

Onder Basisklassen:

Zorgaanbiedernaamxs:string1057 287([a-z])+@medmij

Onder Deelnemersovereenkomsten toevoegen de pagina Aanbiedingsverklaring


Ik, [identificatie Zorgaanbieder], verklaar onder de naam [Zorgaanbiedersnaam] de Gegevensdienst [Gegevensdienst] aan te willen bieden op het MedMij-netwerk, van [ingangsdatum] tot [optionele einddatum] en deze te laten ontsluiten door [DVZA].

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

  • Is de Zorgaanbiedernaam in de Toestemming juridisch voldoende voor identificatie van de zorgaanbieder?
  • Onduidelijkheid/verwarring bij personen rond ZA naam
  • Kapen van (historische) ZA namen


Bijlagen