Document toolboxDocument toolbox

Uitwerking Epic AF-1219, Resource en autorisatie server los van elkaar


Inleiding

Ter voorbereiding op andere gewenste functionaliteiten en het hergebruik van diensten door meerdere Dienstverleners, willen we de rol van Dienstverlener autorisaties los beschrijven.

Aandachtspunten

Communicatie met TVS

Voor de communicatie met TVS moet er gebruikgemaakt worden van PKIoverheid G1 certificaten. In de communicatie wordt SAML gebruikt. Hierbij wordt de signing gedaan met een certificaat van de DVA, maar moet de encryptie gebeuren met certificaten van de aanbieders.

Bijlagen

AS en RS loskoppelem.pptx

Ontkoppelen AS en RS.pptxInleiding

Ter voorbereiding op andere gewenste functionaliteiten en het hergebruik van diensten door meerdere Dienstverleners, willen we de rol van Dienstverlener autorisaties los beschrijven.

Aandachtspunten

Communicatie met TVS

Voor de communicatie met TVS moet er gebruikgemaakt worden van PKIoverheid G1 certificaten. In de communicatie wordt SAML gebruikt. Hierbij wordt de signing gedaan met een certificaat van de DVA, maar moet de encryptie gebeuren met certificaten van de aanbieders.

Bijlagen

Ontkoppelen AS en RS.pptx