Document toolboxDocument toolbox

20210304.Expertgroep

Expertgroep algemeen

Hier vind je de presentatie van de Expertgroep sessie: Expertgroep 2021-03-04.pdf


Expertgroep "gebruiksvriendelijke autorisatie"

De presentatie is opgenomen in de PDF onder het kopje "expertgroep algemeen".

In algemene zin konden de deelnemers zich goed vinden in de gepresenteerde visie en roadmap.

Stap 1 van de roadmap voor toestemmingen is RFC0039 "toestemming voor meerdere diensten van één aanbieder". Deze RFC zal nu verder worden uitgewerkt om te worden opgenomen in release 1.4.0 van het afsprakenstelsel. Hierbij dient ook aandacht te worden geschonken aan de situatie waarin een zorgaanbieder diensten aanbiedt vanuit verschillende xIS'en en via verschillende DVZA's.

Een aantal punten uit de visie en roadmap vergen een nadere uitwerking, waaronder:

  • Relatie tussen toestemmingen in MedMij en toestemmingen in Mitz;
  • Moet toestemming/bevestiging ook kunnen gaan over een subset van een gegevensdienst, of moet de gegevensdienst dan simpelweg kleiner worden gemaakt;
  • Toelichten hoe een verzamelactie over meerdere aanbieders tegelijk kan gaan werken. Antwoord uit de visie:
    • Vanuit je PGO in één keer inloggen bij al je aanbieders;
    • Vervolgens wel per aanbieder (initieel) toestemming geven (expliciete regievoering bij de gebruiker);
    • Deze toestemming kan in de toekomstvisie wel voor langere tijd gaan gelden, zodat een verzamelactie niet telkens opnieuw toestemming vereist bij alle aanbieders.
  • Relatie tussen "visie op regie/toestemmingen" en "visie op abonneren/notificeren";

Expertgroep DVZA Deelnemers (API op R&A)

Hier vind je de presentatie van de Expertgroep sessie: Expertgroep 2021-03-04 DVZA API voor RenA.pdf