Document toolboxDocument toolbox

RFC0011 Alleen 'kale' url's in (resource) endpoints

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

In de ZAL worden in resource endpoints soms in plaats van de base URL van de FHIR-server ook ook de naam van een resources opgegeven. Het AS (b)lijkt daar nog niet voldoende stellig voor te schrijven dat dit alleen de base URL moet zijn. Deze eis komt voor uit het bewaken van de grens tussen het endpoint-adres enerzijds en de Gegevensdienst-specifieke pats-uitbreiding anderzijds.

Oplossingsrichting

Duidelijker aangeven dat alleen de base URL mag worden gebruikt in een endpoint.

Aanpassing van

Afsprakenstelsel

Impact op rollen

DVP, DVZA

Impact op beheer

NvT

Gerelateerd aan (Jira issues)


Eigenaar


Implementatietermijn

1.2.0

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)


Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

Positief

11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld

Neutraal

2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 

Positief

12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel

Neutraal

Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten

NvT

13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders

Neutraal

Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker

NvT

14 Uitwisseling is een keuze

Neutraal

De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder

Neutraal

15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal

Neutraal

MedMij spreekt alleen af wat nodig is

Neutraal

16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever

Neutraal

De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener

Neutraal

17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld

NvT

De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel

Neutraal

18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd

Neutraal

10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling

Neutraal

19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat

Neutraal

Uitwerking

Op pagina Applicatie toevoegen/aanpassen:

10d. Bron en MedMij Registratie zorgen ervoor dat URL's in de ZAL alleen verwijzen naar de basis url van een Gegevendienst (het hoofdniveau van de interface). URL's in de ZAL bevatten geen elementen zoals parameters, verwijzingen of informatie in het path die Gegevensdienst-inhoudelijke zaken aanduiden. De DVZA bewaakt de grens tussen het endpoint-adres en de Gegevensstandaard-specifieke-uitbreiding.

Op pagina Interfaces toevoegen/aanpassen:

..

2b. Voor het samenstellen van alle adressen van het authorization request, het token request en het resource request, betrekt de OAuth Client de eerste onderdelen van de URI, namelijk host en path, uit de Zorgaanbiederslijst, op basis van de van toepassing zijnde Zorgaanbieder en hetzij Gegevensdienst (wanneer geadresseerde OAuth Authorization Server is) of Systeemrol (wanneer geadresseerde OAuth Resource Server is). Andere elementen van de algemene URI-syntax, zoals userpasswordquery en fragment, zijn afwezig in de adressen.

Toelichting

Met de eis dat host noch path op een / mag eindigen, wordt mogelijk gemaakt dat de URI, vooral op het resource interface, wordt aangevuld met Gegevensdienst-specifieke URL-eindstukken, zonder dat de grens met het generieke MedMij-beginstuk onherkenbaar wordt. 

NB: Het path mag daarom geen verwijzingen bevatten naar de inhoud van de Gegevensdienst (conform verantwoordelijkheid 10d bij Applicatie).


De Zorgaanbiederslijst wordt dus gebruikt door de OAuth Client om het endpoint te kennen dat past bij de van toepassing zijnde Zorgaanbieder, Gegevensdienst en, voor het resource endpoint, Systeemrol. Daarom moet er uit één zo'n setje één endpoint-adres volgen. Andersom echter is dat geen eis. Het is mogelijk om, in elke door de Dienstverlener Zorgaanbieder gewenste combinatie, endpointadressen te hergebruiken voor meerdere van zulke setjes.


Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactMaatregelen
Nvt
Bijlagen

  File Modified
No files shared here yet.