Document toolboxDocument toolbox

RFC0010 Versionering endpoints (Versiebeheer)

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?

Door de keuze van het werken met meerdere versies tegelijkertijd in productie, is het nodig dat het duidelijk is welke versie van een interface op welk endpoint 'gesproken' wordt.

Oplossingsrichting

Endpoints gaan expliciet een versie van het AS ondersteunen. De belangrijkste wijzigingen zijn:
- in de RnA backoffice worden endpoints expliciet gekoppeld aan een versie van het AS
- voor iedere ondersteunde versie moet een endpoint geïmplementeerd worden door een deelnemer.

Aanpassing van

Afsprakenstelsel

Impact op rollen

Alle

Impact op beheer

RnA

Gerelateerd aan (Jira issues)
Eigenaar


Implementatietermijn

1.2.0

Motivatie verkorte RFC procedure (patch)


Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

Neutraal

11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld

Positief

2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 

Neutraal

12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel

Neutraal

Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten

Positief

13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders

Neutraal

Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker

Neutraal

14 Uitwisseling is een keuze

Positief

De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder

Neutraal

15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal

Neutraal

MedMij spreekt alleen af wat nodig is

Neutraal

16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever

Neutraal

De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener

Neutraal

17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld

Neutraal

De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel

Neutraal

18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd

Neutraal

10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling

Neutraal

19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat

Neutraal

Uitwerking

1.1.2

1.2.0

Zoek de 4.567.842 verschillen...

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.


Bijlagen

  File Modified

File MedMij_Zorgaanbiederslijst.1.2.0.xsd

Jan 07, 2020 by Arjan van Krimpen

File MedMij_OAuthclientlist.1.2.0.xsd

Jan 07, 2020 by Arjan van Krimpen

GIF File Logische modellen (1.2.0).gif

Jan 08, 2020 by Arjan van Krimpen

GIF File Logische modellen (1.1.2).gif

Jan 08, 2020 by Arjan van Krimpen