Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Repair Jira Macros

Samenvatting

...

Oude tekst

Nieuwe tekst 

Ondergetekenden,

<< Naam Bedrijf >>,gevestigd en kantoorhoudende te << Plaatsnaam, postcode en adres >>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door << naam + functie >>,

Hierna verder te noemen: ‘kandidaat-deelnemer’  


Stichting MedMij, gevestigd en kantoorhoudend te << Plaatsnaam, postcode en adres >>ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door << naam + functie >>,

Hierna verder te noemen ‘Stichting MedMij’

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen  

Ondergetekenden,


Organisatie,gevestigd en kantoorhoudende te Plaats, postcode, straat nummer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,


Hierna verder te noemen: ‘kandidaat-deelnemer’ 


Stichting MedMij, gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag, 2516 AB, Maanweg 174, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,


Hierna verder te noemen ‘Stichting MedMij’


Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen 

(informatie blok)

De Intentieverklaring Dienstverlener persoon expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-deelnemer voor de rol van Dienstverlener persoon en Stichting MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. Zie Voorbeeld intentieverklaring Dienstverlener Persoon voor een pdf-versie van de Intentieverklaring Dienstverlener persoon. Dit document dient als voorbeeld. De intentieverklaring wordt bij een volledige aanmelding tot kandidaat-deelnemer opgemaakt door de uitvoeringsorganisatie. 

(informatie blok)

De Intentieverklaring Dienstverlener persoon expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-deelnemer voor de rol van Dienstverlener persoon en Stichting MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. Zie Voorbeeld intentieverklaring Dienstverlener Persoon voor een pdf-versie van de Intentieverklaring Dienstverlener persoon. Dit document dient als voorbeeld. De intentieverklaring wordt bij een volledige aanmelding tot kandidaat-deelnemer opgemaakt door de uitvoeringsorganisatie. 


(inclusief het verwijderen van de PDF )

...

Oude tekst

Nieuwe tekst 

Ondergetekenden,

<< Naam Bedrijf >>,gevestigd en kantoorhoudende te << Plaatsnaam, postcode en adres >>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door << naam + functie >>,

Hierna verder te noemen: ‘kandidaat-deelnemer’  


Stichting MedMij, gevestigd en kantoorhoudend te << Plaatsnaam, postcode en adres >>ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door << naam + functie >>,

Hierna verder te noemen ‘Stichting MedMij’

Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen  


Ondergetekenden,


Organisatie,gevestigd en kantoorhoudende te Plaats, postcode, straat nummer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,


Hierna verder te noemen: ‘kandidaat-deelnemer’ 


Stichting MedMij, gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag, 2516 AB, Maanweg 174, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam wettelijk vertegenwoordiger, functie,

Hierna verder te noemen ‘Stichting MedMij’


Hierna gezamenlijk te noemen: Partijen \

(Informatie-blok)

De Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-deelnemer voor de rol van Dienstverlener zorgaanbieder en Stichting MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. Zie Voorbeeld intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder voor een pdf-versie van de Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder. Dit document dient als voorbeeld. De intentieverklaring wordt bij een volledige aanmelding tot kandidaat-deelnemer opgemaakt door de uitvoeringsorganisatie. 

(Informatie-blok)

De Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder expliciteert de verwachtingen die de kandidaat-deelnemer voor de rol van Dienstverlener zorgaanbieder en Stichting MedMij van elkaar mogen hebben rondom het toetredingsproces. Zie Voorbeeld intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder voor een pdf-versie van de Intentieverklaring Dienstverlener zorgaanbieder. Dit document dient als voorbeeld. De intentieverklaring wordt bij een volledige aanmelding tot kandidaat-deelnemer opgemaakt door de uitvoeringsorganisatie. 


(inclusief het verwijderen van de PDF )

  •   
  •   

Optioneel: Impact op foutafhandeling (zie https://confluence.vzvz.nl/display/MMAS/Foutmeldingen+MedMij )

...