Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Child pages (Children Display)
firstdepth2

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

...