Document toolboxDocument toolbox

Vervallen op 14 mei 2022

Aanvullende auditverklaring en onderbouwende rapportage

Organisatiegegevens

De gegevens van de (aspirant) MedMij deelnemer.

Naam


Adres
Vertegenwoordigd door
RolDVP/DVZA

Certificatiegegevens

De gegevens van het onderliggende NEN 7510-certificaat.

NormNEN 7510-1:2017
Scope
Certificaatnummer
Vervaldatum

Auditgegevens

Gegevens over de audit.

CBI
Bezochte locatie(s)
Lead auditor
Overige teamleden

Rapport

Gegevens over dit rapport.

Datum rapport
Status rapportConcept/Definitief
Bijlagen bij dit rapport

Onderbouwende rapportage

Ondertekening

Hierbij verklaren ondergetekenden (auditor en vertegenwoordiger CBI) dat bovengenoemde Organisatie wel/niet voldoet aan het aanvullend normenkader informatiebeveiliging, release 1.4.0 MedMij Afsprakenstelsel, zoals door Stichting MedMij is uitgegeven.
(Naam auditor, datum, handtekening)
(Naam vertegenwoordiger CBI, datum, handtekening)

Vervallen op 14 mei 2022