Implementatiediensten

Korte omschrijving van de dienst

De implementatiediensten van Twiin zorgen voor het toetreden van zorginstellingen tot het afsprakenstelsel Twiin. Daarnaast valt binnen de implementatiediensten het valideren van de GtK partijen. De GtK partijen zijn, nadat zij het validatieproces met goed gevolg hebben doorlopen, gevalideerde partijen die de zorgaanbieder op verschillende onderdelen kunnen ondersteunen bij het implementeren van het Twiin Afsprakenstelsel en de implementatiehandleidingen. We onderscheiden vier implementatiediensten. De implementatiediensten worden door het validatieloket van Twiin uitgevoerd:  In de onderliggende pagina's staat een korte omschrijving van de dienst en de toegevoegde waarde. Per dienst benoemen we bovendien de bijbehorende processen, zoals beschreven in het Twiin Afsprakenstelsel onder "Processen".

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl