BgZ: Basisgegevensset Zorg

Zorgtoepassing BgZ versie 1.0 onderdeel van Twiin Release 1.1

Status: Basis voor beproeving.  Consensus over de implementatiehandleiding dient nog verkregen te worden door: 

  • afstemming met leveranciers;
  • testen en beproeven;
  • VIPP5 Pilots in samenwerking met  Twiin

Inleiding


Door het Twiin project uitwisseling BgZ (basisgegevensset zorg)  kunnen zorgaanbieders de medische samenvatting van de patiënt voor elkaar beschikbaar stellen. Vanuit hun eigen werkomgeving en bestaande systemen over verschillende zorginfrastructuren heen. Uitwisselen gebeurt leveranciersonafhankelijk volgens de informatiestandaard BgZ  en passend bij VIPP5 module 3.


De Basisgegevensset Zorg (afgekort BgZ) is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en van belang voor de continuïteit van zorg. Dit betreft vooral situaties waarbij overdracht van zorg tussen zorgaanbieders plaatsvindt en/of behoefte bestaat aan een patiëntsamenvatting met eerdere behandelingen die in andere instellingen hebben plaatsgevonden. Deze medische samenvatting op basis van zorginformatiebouwstenen (ZIBs) is inmiddels omarmt als landelijke dataset. Steeds meer partijen implementeren de BgZ met voorrang in hun systemen. Mede vanwege verplichtingen van diverse regelingen (zoals VIPP5) en aanstaande wet- en regelgeving bestaat een toenemende behoefte om de BgZ op een veilige en gestandaardiseerde wijze beschikbaar te stellen tussen zorgaanbieders.  VIPP5 module 3 gaat over de uitwisseling van de BgZ tussen zorgaanbieders binnen de medisch specialistische zorg. De zorgaanbieder kan digitaal de BgZ en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling. Begin 2021 is door Nictiz de informatiestandaard BgZ voor uitwisseling tussen medisch specialistische instellingen  ontwikkeld. Hierin zijn 2 use cases uitgewerkt:

  1. uitwisselen BgZ bij verwijzing of overdracht;
  2. opvragen BgZ van een eerdere behandeling


Overzicht BgZ.png


Twiin geeft hier invulling aan in de Twiin zorgtoepassing BgZ door het leveren van landelijk dekkende, “leveranciersonafhankelijke” afspraken, standaarden en voorzieningen voor de uitwisseling van de BgZ.  Zorgaanbieders en leveranciers willen graag duidelijkheid en landelijke afspraken.  Zorgaanbieder en leveranciers geven hierbij aan gebruik te willen maken van een aantal noodzakelijke gemeenschappelijke voorzieningen als lokalisatie en adressering. In de verkenning bij de zorgaanbieders blijkt dat er niet alleen de behoefte ligt bij het uitwisselen van de BgZ maar ook andere ZIB datasets en (niet op ZIB gebaseerde) datasets. Tegelijk zien we een groeiende behoefte om real-time losse ZIB’s op te kunnen vragen (resources). In de verkenning naar de oplossingsrichting hebben wij ons tot doel gesteld te zoeken naar een zo uniforme mogelijk generieke leverancier neutrale oplossingen. Los van de use-case, los van de inhoud van de dataset, los van de vorm van de dataset. We gebruiken daarbij de term  databeschikbaarheid.  De doelstelling binnen Twiin is om een oplossing uit te werken niet alleen voor de BgZ maar wat tevens kan dienen voor andere datasets, ZIB en non-ZIB datasets gebaseerd op document en resources. 


In dit onderdeel de Architectuur en het Afsprakenstelsel specifiek voor uitwisseling BgZ waarbij zoveel mogelijk verwezen wordt naar de generieke architectuur.

InhoudHet Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl