Voorwaarden

Je kunt meedoen aan Twiin door te voldoen aan de voorwaarden van minimaal één van de GtK-rollen.

Weten welke GtK-rollen Twiin kent? De GtK-rollen worden op de Governance pagina toegelicht.

Validatie van GtK-rollen

De deelnemer, leverancier van de GtK-applicatie en het GtK-netwerk doorlopen een validatieproces (zie Processen).

NB. De GtK-dienstverlener en GtK-beheerder doorlopen geen validatieproces maar hebben een lijst van taken en verantwoordelijkheden die ze afstemmen met de zorgaanbieder waarvoor ze deze rol vervullen.

Uitwerking per rol

In onderliggende pagina's worden de voorwaarden en taken & verantwoordelijkheden verder uitgewerkt per GtK-rol

Taken en verantwoordelijkheden

Voorwaarden

Als bewijslast kunnen organisaties gebruikmaken van een eigen verklaring, of documenten in de vorm van contracten of overzichten, zoals benoemd in de voorwaarden. 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl