Release informatie

Het Twiin Afsprakenstelsel leeft en ontwikkelt door: we leren van ervaringen tijdens beproevingen. Deze ervaringen gebruiken we om een volgende release aan te scherpen. Twiin werkt in een vastgestelde periode concrete onderwerpen uit, die we in opeenvolgende releases publiceren. In deze sectie bespreken we de meest actuele release van het Twiin Afsprakenstelsel en de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Mocht u suggesties hebben ter verbetering, neem dan contact met ons op via info@twiin.nl of benader ons persoonlijk.


Inhoud

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl