Diensten

Inhoud

Inleiding en proces

Binnen Twiin bieden we diensten aan om continuïteit en veilig gebruik van Twiin te garanderen. Daarnaast waarborgen we hiermee het vertrouwensmodel. Voor het aanbieden van deze diensten gebruiken we zoveel als mogelijk bestaande processen (bijvoorbeeld Aorta Ketenbeheer) en zoeken we aansluiting in terminologie bij andere beschrijvingen (bijvoorbeeld Dizra).

De beschrijving van de dienst staat los van de vraag wie of welke organisatie deze dienst gaat leveren. Welke partij dit is, hangt onder andere af van keuzes die worden gemaakt binnen het vertrouwensmodel en de bijbehorende governance van Twiin.

Wat zijn diensten

Diensten zoals omschreven binnen Twiin, omvatten een concrete prestatie die deelnemers binnen het programma toegevoegde waarde biedt. Een nader te bepalen Twiin-organisatie levert de prestatie in de beheerfase van Twiin. Een dienst kan aanvullend zijn op een proces. Het proces is hierbij het ‘pad’ dat te volgen is, de dienst biedt dan een aanvullende prestatie om bijvoorbeeld het proces te vergemakkelijken.

Principes & uitgangspunten

De volgende principes uit de grondslag zijn leidend voor de uitwerking van diensten en beheer:

  • Twiin is een vertrouwd netwerk van organisaties (Twiin Principe 2)
  • De functionele behoeften van zorgverleners, zorgaanbieders en patiënt zijn leidend (Twiin Principe 4)

met de volgende uitgangspunten

  • We gebruiken zo veel als mogelijk bestaande organisaties, diensten en structuren om het beheer en de diensten van Twiin in te richten.
  • We organiseren het beheer zo dicht mogelijk bij de bron: lokaal dan wel regionaal. Hierdoor ontstaan efficiënt ingerichte beheerprocessen en dienstverlening. Regie vindt plaats op landelijk niveau.
  • Alleen neutrale en onafhankelijke organisaties kunnen/mogen de diensten van Twiin aanbieden; zakelijke belangen mogen geen invloed hebben op het beheer van Twiin.

Relatie met andere onderwerpen

Het aanbod aan diensten en beheer is gerelateerd aan de uitgangspunten van het vertrouwensmodel en de governance van Twiin.

Terminologie

Twiin borgt eenduidig werken in de toekomst door helder vast te leggen wat we onder 'diensten' en 'beheer' verstaan. Binnen Twiin hanteren we de volgende terminologie:

  • Twiin Implementatiediensten > Diensten die zorginstellingen en/of een GtK dienstverlener en/of een GtK beheerder helpen bij de implementatie van het Twiin Afsprakenstelsel.
  • Twiin Afsprakenbeheer Afsprakenstelsel > Een beheerproces op het afsprakenstelsel, het changeproces, haar governance en releasemanagement van het afsprakenstelsel, inclusief voorstellen wie welke taak, rol, verantwoordelijkheid en inspraak heeft op welk moment.
  • /wiki/spaces/TwiinR071/pages/42467489 > Een ondersteunende dienst die erop toeziet dat gegevensuitwisseling in de keten werkt. Twiin Ketenregie monitort de berichtuitwisseling en faciliteert contact tussen GtK-beheerders. Daarnaast voorziet deze dienst in het technisch werkend krijgen en houden van de afspraken uit het Twiin Afsprakenstelsel.

De Diensten

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl