Leeswijzer


De structuur van het Twiin Afsprakenstelsel is zo opgebouwd dat het lezen van de hoofdstukken in volgorde van de inhoudsopgave een logische is. Vanuit de doelstellingen, ambitie en overtuigingen van Twiin - beschreven in de grondslag en de juridische context, gegeven vanuit de overheid - volgt de governance en het vertrouwensmodel van Twiin. De diensten en processen geven daar verder organisatorische invulling aan. In de architectuur is de architectuurvisie beschreven en hoe de gegevensuitwisseling daadwerkelijk gaat plaatsvinden door middel van uitgangspunten, modellen, concepten, oplossingsrichtingen en implementatiewijzers. In de zorgtoepassingen beschrijven we op basis van bovenstaande hoe dit in de zorgtoepassing is gespecificeerd. 

Het Twiin Afsprakenstelsel is onderverdeeld in de volgende hoofdonderwerpen

Inhoud


Uiteraard kun je ook direct naar het hoofdstuk van jouw interesse gaan. Soms maken we binnen een hoofdstuk een verwijzing (door middel van een link) naar een ander hoofdstuk voor meer duiding en context.  

Tooltip

Liever een link in een ander tabblad openen? Ctrl <link>
Liever een link in een nieuw venster openen? Shift <link>


Op de pagina De doelgroepen is per doelgroep een handreiking gegeven welke onderdelen van het afsprakenstelsel voor de doelgroep vooral relevant zijn of klik hieronder op expand

Doelgroepen

 Click here to expand...


Voor wie is het Twiin Afsprakenstelsel.

Het Twiin Afsprakenstelsel biedt voor alle mensen die voor hun werk betrokken zijn bij gegevensuitwisseling/informatie-uitwisseling in de zorg interessante informatie. Hieronder bieden we per doelgroep een handreiking welke onderdelen van het afsprakenstelsel relevant kunnen zijn. Hieronder worden kort de verschillende doelgroepen genoemd en een handreiking gedaan welke delen voor verschillende functies het meest van belang is. 


Zorgaanbieders

Zorgaanbieders beslissen om als deelnemer aan te sluiten bij het Twiin Afsprakenstelsel. Belangrijke onderdelen van afsprakenstelsel:


Zorgverleners

De zorgverleners beslissen bij iedere behandeling of zij patiëntgegevens willen uitwisselen.


Patiënten

Dat voor het delen van gegevens de toestemming van de patiënt nodig is, staat  beschreven in het  vertrouwensmodel van het Twiin Afsprakenstel. We voorzien ook dat patiënten inzicht krijgen in hun gegevens via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De ontsluiting hiervan is nog niet in deze versie van het afsprakenstelsel beschreven


Leveranciers

Leveranciers hebben een vooraanstaande rol om het landelijke Twiin-netwerk te realiseren; zonder leveranciers geen uitwisseling. Twiin werkt daarom samen met leveranciers van EPD-, PACS- en RIS-systemen. Bij de oplossingen die we samen bedenken, gaan we uit van de functionele behoeften van de eindgebruikers. Deelnemende zorgaanbieders geven hun leveranciers opdracht te voldoen aan de eisen van het Twiin Afsprakenstelsel, zodat zorgaanbieders kunnen uitwisselen. In het afsprakenstelsel staan deze eisen helder beschreven. Leveranciers kunnen ook de rol van GtK-beheerder op zich nemen in opdracht van de deelnemer. Daarnaast kunnen ze hun applicaties laten valideren als GtK-applicatie. 


Regio's

In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen. Zij worden daarbij vaak ondersteund door een Regionale Samenwerking Organisatie (RSO). Een RSO is door de zorgaanbieders zelf opgericht en heeft daardoor een breed mandaat. RSO's kunnen de rol uitvoeren van GtK-dienstverlener. Ook kunnen zij in opdracht van de deelnemer taken en verantwoordelijkheden van de GtK-beheerder op zich nemen.

Navigatiekaart

Met deze 'kaart' navigeer je snel en makkelijk door het Twiin Afsprakenstelsel.
Welk onderwerp heeft jouw interesse?


Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl