Release- en versiewijzer

De releasebeschrijving beschrijft de belangrijkste kenmerken van de huidige release en duidt in welk stadium van ontwikkeling of besluitvorming de release zich bevindt. Inhoudelijke wijzigingen op een al vastgestelde release leiden altijd tot een nieuwe release. In het Proces Versiebeheer is beschreven hoe releases worden genummerd.


Release1.1 bèta
Versie1.1 bèta  (solide basis voor verdere beproeving). De toevoeging bèta omdat het rijp is voor beproeving maar nog niet volledig beproefd is. 
Doel

Release 1.1 bèta moet actueel zijn en een kwaliteitsslag m.b.t. compactheid, leesbaarheid en concreetheid.
Een solide basis voor verdere beproeving waar je op mag bouwen en vertrouwen maar zal zich nog wel verder door ontwikkelen.
Alle onderdelen van het Twiin Afsprakenstelsel nodig voor draagvlak, commitment, beproeving en implementatie zijn in de basis beschreven

DoelgroepZorgaanbieders en leveranciers, GtK-dienstverleners en GtK-beheerders die willen deelnemen aan Twiin. 
Totstandkoming

Het Twiin Afsprakenstelsel release 1.1 bèta  is een product van het Programma Twiin. De hoofdstukken zijn gereviewed door de Twiin-klankbordgroep. Aan deze klankbordgroepen nemen zorgaanbieders en vertegenwoordigers vanuit koepels en verenigingen deel. Deze hebben op verschillende onderwerpen meegelezen, waarbij hun reacties en opmerkingen zijn verwerkt. 

Inwerkingtreding

Ook na publicatie van release 1.1 bèta blijft het Twiin Afsprakenstelsel zich ontwikkelen. De onderdelen van het Twiin Afsprakenstelsel bevinden zich in een verschillende fase van ontwikkeling. Dit betekent niet dat het nog niet beproefbaar is. Wat we afspreken, en vooral hoe we het gaan realiseren, wordt met elke nieuwe release scherper. Zo groeien we gezamenlijk door naar een landelijk afsprakenstelsel voor meerdere zorgtoepassingen, met meerdere gemeenschappelijke voorzieningen, waar we vertrouwen in hebben. 

Zorgtoepassingen
  • Beeldbeschikbaarheid
  • BgZ
Status 

Vanaf Review Klanbordgroep tot  

Wijzigingenwijzigingen

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl