Wat is nieuw?

Wijzigingen release 1.1 bèta


De voornaamste wijzigingen:

Schoning afsprakenstelsel

 • Het afsprakenstelsel is geschoond. De toegepaste schoningscriteria zijn:
  • Een afsprakenstelsel is een bindende samenwerkingsovereenkomst tussen verschillende partijen waarin beschreven is aan welke afspraken en eisen wordt voldaan. 
  • Een afsprakenstelsel bevat het nu, niet de toekomst. Het is dus geen doelarchitectuur. Deze wordt buiten het afsprakenstelsel vastgelegd, zodat verbeteringen op het afsprakenstelsel met RFC’s kunnen worden ontwikkeld en doorgevoerd.
 • Voorbeelden van schoning:

Doelstelling afsprakenstelsel aangescherpt.

In de doelstelling van het afsprakenstelsel is nadrukkelijker beschreven dat Twiin een verbindend afsprakenstelsel is tussen bestaande zorgnetwerken, platformen, stelsels en voorzieningen

Nieuw

Governance

Nieuwe governance en daaruit voortvloeiende aanpassing in validatieproces, voorwaarden en GtK beschrijvingen

 • Tussen Twiin en zorgaanbieder bestaat er een deelnemersovereenkomst
 • Tussen de zorgaanbieder en de GtK-dienstverlener en GtK-beheerder bestaat er een dienst- c.q. beheerovereenkomst met daarin opgenomen de taken en verantwoordelijkheden van de dienstverlener respectievelijk de beheerder
 • Zorgaanbieders, GtK-applicaties en GtK-netwerk worden gevalideerd
 • GtK-dienstverlener en GtK-beheerders tekenen met Twiin onderling een verklaring
 • In eerdere versies van het afsprakenstelsel stond GtK voor Gekwalificeerd Twiin Knooppunt. Vanaf versie 1.1 bèta worden de GtK-dienstverlener en GtK-beheerder niet meer gekwalificeerd maar volstaat een verklaring. De applicatie en het netwerk van het knooppunt wordt gevalideerd.  Zie voor meer info de pagina Governance  Het begrip GtK staat vanaf versie 1.1 synoniem voor een Twiin knooppunt.

Groeimodel geïntroduceerd  

Twiin introduceert een groeimodel om zorgaanbieders en GtK-dienstverleners te ondersteunen bij de implementatie van het Twiin Afsprakenstelsel.

Het groeimodel zelf is GEEN onderdeel van de Twiin release 1.1 bèta. We nemen het model op in de Toolkit op https://www.twiin.nl/twiin-afsprakenstelsel/toolkit. Bij de generieke functies verwijzen we naar het groeimodel.

Navigatiekaart 

Om het Twiin afsprakenstelsel overzichtelijker te maken en eenvoudiger door het afsprakenstelsel te navigeren is een Navigatiekaart opgenomen.

Opbouw architectuurrepository

Met release 1.1 bèta hebben we een eerste stap gemaakt met het opzetten van een architectuurrepository. Hiermee willen we de ontwikkeling en het beheer van Twiin beheersbaar maken en de samenhang en consistentie van de architectuur bevorderen. Dit gebeurt achter de schermen. n Release 1.1 bèta zie je nieuwe bijgewerkte applicatie- en transactiediagrammen bij de uitwisselconcepten.

Actueler en compacter

Verschillende onderdelen van het afsprakenstelsel zijn geactualiseerd en compacter gemaakt, onder andere:

Concreter

 • Aanscherping en concretisering voorwaarden Twiin. Taken, verantwoordelijkheden, voorwaarden en eisen van de GtK rollen en de zorgaanbieder.
 • Aanscherping Uitwisselconcepten en de rol van Mitz bij Push en Notified Pull  

Verbeterd

 • Taalkundig verbeterde teksten 
 • Begrippen zijn aangescherpt
 • Twiin principe 10 aangescherpt

 • Homepagina verbeterd De landingspagina is aansprekender gemaakt en geeft direct antwoord op:

  • Wat is Twiin?
  • Wat is het Twiin Afsprakenstelsel?
  • Waarom is er een Twiin Afsprakenstelsel?
  • Voor wie is het Twiin Afsprakenstelsel?
  • Hoe gebruik ik het Twiin Afsprakenstelsel?
  • Waar vind ik wat?

Technische implementatiewijzigingen 

 • MITZ als toestemmingvoorziening speelt geen rol  meer in de uitwisselconcepten Push en Notified pull
 • Op enkele tekstuele wijzigingen na, zijn er verder geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht

Vorige versies


 Click here to expand...

Wijzigingen  release 1.0 beta


Algemeen

Inhoudelijk

Technische implementatiewijzigingen 

 • Op enkele tekstuele wijzigingen na, zijn er geen grote wijzigingen aangebracht in de implementatiewijzers.


Wijzigingen release 0.8

Ten opzichte van release 0.7 zijn de volgende zaken gewijzigd:

 • Zorgtoepassing BgZ is toegevoegd
 • De implementatiehandleiding Beeldbeschikbaarheid is een onderdeel gemaakt van het Twiin afsprakenstelsel. Delen zijn verplaatst naar de aansluit en implementatiewijzer kern en naar de zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid. Op deze manier is maximale hergebruik, beschikbaarheid, consistentie en integriteit beter geborgd.
 • De indeling van het onderdeel architectuur is logischer en intuïtiever gemaakt met minder klikken
 • Er is een eerste opzet gemaakt voor de diensten die Twiin gaat aanbieden.
 • De aansluitvoorwaarden GtK zijn aangescherpt aan de hand van versnellingssessies eind 2020 en inzichten uit projecten Knoop. en Beeldbeschikbaarheid. Eventuele tegenstrijdigheden zijn verwijderd.
 • Er is een korte termijn oplossing beschreven voor autorisatie 
 • De definitie van het vertrouwensmodel is toegevoegd (Governance & Vertrouwensmodel)
 • Toegevoegd is een uitleg van hoe we omgaan met lokalisatie zolang nog niet iedereen is aangesloten op Mitz als gemeenschappelijke voorziening (Lokalisatie & toestemming)
Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl