Grondslag

De afspraken en architectuur van het Twiin Afsprakenstelsel zijn gebaseerd op de overtuigingen van het programma Twiin. In het onderdeel Grondslag schetsen we de omgeving van en de 'opdracht' aan het Twiin Afsprakenstelsel. Zo geven we een overzicht van de doelgroepen van Twiin met bijbehorende belangen en benoemen we in het onderdeel 'De Twiin principes' de belangrijkste ontwerpkeuzes voor het afsprakenstelsel en de architectuur. De begrippenlijst omvat de formele definities van specifieke Twiin-begrippen die we in het afsprakenstelsel gebruiken.


Inhoud

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl