BB: Beeldbeschikbaarheid

De zorgtoepassing is klaar voor beproeving. Meewerken aan deze beproeving?

Laat het ons weten door te e-mailen naar info@twiin.nl

De zorgtoepassing Beeldbeschikbaarheid beoogt het mogelijk te maken dat artsen kunnen beschikken over een tijdlijn - het overzicht van al het beschikbare beeldvormend onderzoek (beeld en verslag) van hun patiënten. Met één tijdlijn van onderzoeken van een patiënt krijgt de arts het benodigde inzicht en overzicht voor de processen van beeldacquisitie, -beoordeling, -bewerking en -opslag tot en met herbeoordelingen. Op basis van de tijdlijn kan een arts de achterliggende onderzoeksgegevens raadplegen en inzien. 

Introductie

In dit onderdeel vind je de afspraken en architectuur specifiek voor Beeldbeschikbaarheid waarbij zoveel mogelijk verwezen wordt naar de aansluit en implementatiewijzer van de kern.Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl