De doelgroepen

Voor wie is het Twiin Afsprakenstelsel.

Het Twiin Afsprakenstelsel biedt voor alle mensen die voor hun werk betrokken zijn bij gegevensuitwisseling/informatie-uitwisseling in de zorg interessante informatie. Hieronder bieden we per doelgroep een handreiking welke onderdelen van het afsprakenstelsel relevant kunnen zijn. Hieronder worden kort de verschillende doelgroepen genoemd en een handreiking gedaan welke delen voor verschillende functies het meest van belang is. 


Zorgaanbieders

Zorgaanbieders beslissen om als deelnemer aan te sluiten bij het Twiin Afsprakenstelsel. Belangrijke onderdelen van afsprakenstelsel:


Zorgverleners

De zorgverleners beslissen bij iedere behandeling of zij patiëntgegevens willen uitwisselen.


Patiënten

Dat voor het delen van gegevens de toestemming van de patiënt nodig is, staat  beschreven in het  vertrouwensmodel van het Twiin Afsprakenstel. We voorzien ook dat patiënten inzicht krijgen in hun gegevens via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De ontsluiting hiervan is nog niet in deze versie van het afsprakenstelsel beschreven


Leveranciers

Leveranciers hebben een vooraanstaande rol om het landelijke Twiin-netwerk te realiseren; zonder leveranciers geen uitwisseling. Twiin werkt daarom samen met leveranciers van EPD-, PACS- en RIS-systemen. Bij de oplossingen die we samen bedenken, gaan we uit van de functionele behoeften van de eindgebruikers. Deelnemende zorgaanbieders geven hun leveranciers opdracht te voldoen aan de eisen van het Twiin Afsprakenstelsel, zodat zorgaanbieders kunnen uitwisselen. In het afsprakenstelsel staan deze eisen helder beschreven. Leveranciers kunnen ook de rol van GtK-beheerder op zich nemen in opdracht van de deelnemer. Daarnaast kunnen ze hun applicaties laten valideren als GtK-applicatie. 


Regio's

In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen. Zij worden daarbij vaak ondersteund door een Regionale Samenwerking Organisatie (RSO). Een RSO is door de zorgaanbieders zelf opgericht en heeft daardoor een breed mandaat. RSO's kunnen de rol uitvoeren van GtK-dienstverlener. Ook kunnen zij in opdracht van de deelnemer taken en verantwoordelijkheden van de GtK-beheerder op zich nemen.
Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl