Generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen

Inhoud

Inleiding

Vanwege de toenemende behoefte aan gegevensdeling en/of -uitwisseling wordt de noodzaak voor naadloos samenwerkende zorginfrastructuren in Nederland steeds groter. Generieke functies zijn noodzakelijk om een aantal waarborgen van het vertrouwensmodel goed te kunnen inrichten. Een gemeenschappelijke voorziening, zoals voor patiënttoestemming en adressering, kan een generieke functie realiseren. Twiin ziet gemeenschappelijke voorzieningen als middel om samenwerking en interoperabiliteit in de zorg te bevorderen en redundantie in de data(registratie)keten te verminderen. We hebben daarbij oog voor het verlagen van de registratielasten, beheerslasten en kosten. Generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen  zijn in scope van het Informatieberaad, VWS, Wegiz en de normeringstrajecten van de NEN. Twiin initieert en stimuleert discussies op landelijk niveau en ondersteunt deze discussies met feiten en concrete voorstellen en kennis inbreng.

Leestip

In het vertrouwensmodel van Twiin staat de  situatie beschreven hoe Twiin voor zijn deelnemers het vertrouwen waarborgt. 

Op deze pagina's beschrijven we met welke functionaliteit we dit  bereiken.

De afspraken over het gebruik van de generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen zijn te vinden in de aansluit- en implementatiewijzer onder Voorwaarden.

Een verwijzing naar de implementatiegidsen van de gemeenschappelijke voorzieningen zijn te vinden in de aansluit- en implementatiewijzer onder Transacties naar gemeenschappelijke voorzieningen


Uitgangspunten

Belangrijkste uitgangspunten bij de gemeenschappelijke voorzieningen zijn:


Statement

Twiin volgt de ontwikkelen en NEN-normering van generieke functies als onderdeel van de Wegiz


  • Hergebruik; meerdere gebruikers vragen om of gebruiken de dienst (eindgebruikers- of uitwisselingssystemen).
  • Standaardisatie; gemeenschappelijke voorzieningen maken zoveel mogelijk gebruik van internationale standaarden en, indien noodzakelijk, Nederlandse extensies of beperkingen daarvan.
  • Noodzakelijkheid; een gemeenschappelijke voorziening bestaat alleen als deze noodzakelijk is (als het zonder kan, doen we het zonder) en indien de zorgcommunicatie daar efficiënter van wordt.
  • Makelaarsfunctie; de dienst kan een brug- of makelaarsfunctie bieden naar achterliggende gedistribueerde diensten. Een gemeenschappelijke voorziening kan ook een makelaarsfunctie vervullen om verschillende implementaties van de betreffende functie te kunnen bereiken. Via een gemeenschappelijke authenticatiedienst kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van verschillende beschikbare authenticatiemiddelen.
  • Agnostisch; Gemeenschappelijke voorzieningen zijn infrastructuur onafhankelijk. De voorzieningen leggen alleen eisen op aan de koppelvlakken.


Generieke functies en gemeenschappelijke voorzieningen


De volgende generieke functies zijn noodzakelijk om een aantal waarborgen van het vertrouwensmodel goed te kunnen inrichten. 

Hoe elke functie in Twiin wordt ingevuld is beschreven op de volgende pagina's:


Adressering en lokalisatie is geen onderdeel van het vertrouwensmodel maar wel voor uitwisseling. Deze zijn extra toegevoegd. (Het vertrouwensmodel van Twiin correspondeert met de bovenste laag en  adressering en lokalisatie met de onderste laag van het Uitwisselingskompas)

De onderdelen Behandelrelatie en Transparantie zijn geen generieke functies maar afspraken. Deze afspraken zijn terug te vinden in het Twiin vertrouwensmodel


Samenvatting.

Kijk voor de volledige beschrijving naar de onderliggende pagina's.

Onderstaand tabel bevat slechts een beknopte, niet volledige samenvatting.

Statement

Twiin volgt de ontwikkelen en NEN-normering van generieke functies als onderdeel van de Wegiz en maakt vooroplopend deze wetgeving de volgende pragmatische keuzes:

FunctieInvulling Twiin
Identificatie

Patiënt: BSN (gevalideerd / geverifieerd)

Zorgaanbieder: URA

Zorgverlener: UZI nummer

Authenticatie

Zorgverlener: eIDAS hoog (breder dan UZI pas)

Zorgaanbieder: UZI certificaat of vergelijkbaar PKI certificaten

Autorisatie

Medisch Autorisatie Protocol (MAP), beschikbaar voor beeldbeschikbaarheid

BehandelrelatieDe dossierraadpleger/-ontvanger moet een adequate autorisatiestructuur hebben ingericht
PatiënttoestemmingMitz bij raadpleegbaar stellen
Logging 

NEN7513 formaat, NEN7510 en 7512 als procedure

Uniforme rapportages inclusief procedures

TransparantieEen centraal informatiepunt voor deelnemende zorgaanbieders met een actuele, model informatiefolder voor de patiënt, waaronder een overzicht van alle (categorieën van) aangesloten zorgaanbieders.  
AdresseringDe adresinformatie  moet op een betrouwbare wijze  zijn verkregen. Als eerste stap daarheen ziet Twiin als gewenste situatie het gebruik van de gemeenschappelijke voorziening ZORG-AB voor adressering
LokalisatieMitz (t.b.v. toestemming)


Groeimodel


Twiin realiseert dat niet alle zorgaanbieders op dit beschreven niveau van het Twiin vertrouwensmodel kunnen uitwisselen. Daarvoor heeft Twiin een groeimodel gemaakt dat de zorgaanbieders helpt bij het toegroeien naar de eisen van het Twiin Afsprakenstelsel. Het groeimodel is een leidraad in volwassenheidsniveaus om te gaan voldoen aan het Twiin Afsprakenstelsel en helpt om stapsgewijs invulling te geven aan het het vertrouwensmodel. Zorgaanbieders kunnen zelf keuzes maken – ondersteund vanuit Twiin. Het gevolgde groeipad is zelf geen onderdeel van het Twiin Afsprakenstelsel. Daadwerkelijk uitwisselen tussen GtK's kan als wordt voldaan aan het Twiin Afsprakenstelsel en de zorgtoepassing is gevalideerd. 

Klik hier voor over het groeipad van Twiin in de Toolkit


Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl