Architectuur

De architectuur van Twiin bevat de visie, uitgangspunten, modellen,  concepten, voorwaarden en oplossingsrichtingen en implementatiehandleidingen voor de beschikbaarheid van gegevens  voor meerdere zorgtoepassingen. Dit onderdeel van het afsprakenstelsel is met name gericht op architecten, informatiemanagers, security officers, integratiespecialisten en leveranciers.


Inhoud 


In de architectuurvisie leggen we uit waarom we hebben gekozen voor een architectuur met 'knooppunten' en generieke functies. Deze hebben we uitgewerkt in een logische architectuur. In de aansluit- en implementatiewijzer zijn de aansluiteisen, implementatievoorwaarden en de transacties met de bijbehorende standaarden beschreven.  Hierin staat ook de generieke (herbruikbare) kern van Twiin beschreven. De generieke kern bevat de  voorwaarden eisen van Twiin, de transacties en de metadata. De zorgtoepassingen van Twiin zijn gebaseerd op deze generieke kern en zijn een onderdeel van het Twiin Afsprakenstelsel. Iedere zorgtoepassing heeft een eigen implementatiewijzer die jou als lezer door de implementatie van de zorgtoepassing loods

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl