Onze doelstelling


De behoefte aan het delen van informatie in de zorg neemt toe. Specialisatie in de zorg is daarvoor een van de redenen. Patiënten gaan voor hun behandeling steeds vaker naar verschillende instellingen in het land. Daarnaast intensiveert de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Bewegingen als 'Value based healthcare' en 'Passende zorg' leiden ertoe dat men steeds beter kijkt welke zorg het meest waardevol is voor de patiënt en waar deze zorg het beste geleverd kan worden. Hiermee krijgt de trend van verzuilde zorg naar netwerkzorg, inclusief patiëntparticipatie, verder vorm. Logischerwijs neemt de behoefte aan landelijke beschikbaarheid van patiëntgegevens toe.

In Nederland worden patiëntgegevens over verschillende zorginfrastructuren uitgewisseld. Velen zijn regionaal, bijvoorbeeld XDS-netwerken en point-to-point berichtenverkeer. Anderen zijn nationaal, zoals het LSP (landelijk schakelpunt). Daarnaast bestaan er categorale netwerken en leveranciersplatformen voor het delen en uitwisselen  van informatie. Vooralsnog is het met deze initiatieven niet gelukt een landelijk dekkend netwerk voor patiëntinformatie te realiseren in Nederland. De context van het Twiin Afsprakenstelsel is een landelijke verzameling organisatorische en technische afspraken die de veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners en met patiënten mogelijk maakt. 


Doelstelling Twiin

Een landelijk verbindend afsprakenstelsel realiseren voor het veilig en betrouwbaar elektronisch delen van gegevens in de zorg tussen zorgnetwerken, platformen, stelsels en voorzieningen, waarbij interoperabiliteit op alle lagen uitgangspunt is


Het programma Twiin realiseert hiervoor een landelijk verbindend afsprakenstelsel op alle lagen van ​het interoperabiliteitsmodel voor het veilig en betrouwbaar delen van gegevens in de zorg. Twiin wil daarbij bestaande zorginfrastructuren en voorzieningen verbinden en gezamenlijk innoveren. Hierin zorgen de knooppunten voor het koppelvlak (de verbinding en ontsluiting) van bestaande omgevingen en voorzieningen. Denk hierbij aan regionale en categorale netwerken, het LSP, leverancier specifieke netwerken, maar ook aan initiatieven zoals Nuts en Babyconnect en voorzieningen als MITZ en ZORG-AB. 


Knooppunten en generieke functies, eventueel ingevuld door een of meerdere gemeenschappelijke voorzieningen, vormen de basis voor het afsprakenstelsel en de architectuur van Twiin. Twiin realiseert een zo generiek mogelijk afsprakenstelsel, toepasbaar voor meerdere zorgtoepassingen.   Hiervoor zijn afspraken nodig op alle lagen van interoperabiliteit. Twiin beschrijft dit in het Twiin afsprakenstelsel, wat tevens moet kunnen doorgroeien om nieuwe zorgtoepassingen en innovaties te ondersteunen. Dit doen we in eerste instantie aan de hand van vier zorgtoepassingen. Beeldbeschikbaarheid en uitwisseling van de BgZ  zijn opgenomen in deze release. (eOverdracht en Geboortezorg zijn in verkenning en nog niet opgenomen in deze release).


Twiin streeft naar een toekomstbestendig, samenhangend, landelijk netwerk in Nederland, dat de werklast van de zorgverlener verlaagt en de zorg verbetert

  • Waarom: Betere zorg voor de patiënt en het verlagen van de werklast in de zorg
  • Wat: De juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment door het landelijk beschikbaar maken van gegevens
  • Hoe: Realisatie van een verbindend afsprakenstelsel voor het veilig en betrouwbaar elektronisch delen van gegevens in de zorg​ tussen zorgnetwerken, platformen, andere initiatieven,  stelsels en voorzieningen​ waarbij interoperabiliteit op alle lagen uitgangspunt is​

Het Twiin Afsprakenstelsel is onder Creative Common Licentie
CC BY-SA Naamsvermelding-GelijkDelen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.nl