Document toolboxDocument toolbox

Publieke omgeving VZVZ

Welkom op de publieke space van VZVZ voor informatie over afsprakenstelsels en gegevensuitwisseling in de zorg.

Deze space is bedoeld voor het openbaar publiceren van informatie die relevant is voor ketenpartners van VZVZ zoals zorgaanbieders, leveranciers en andere geïnteresseerden.


Twiin Afsprakenstelsel

Twiin ontwikkelt en beheert een afsprakenstelsel om zorgnetwerken en voorzieningen te verbinden en zo een landelijk dekkend netwerk te realiseren om gezondheidsgegevens beschikbaar te maken.

Twiin Afsprakenstelsel 1.2

 

AORTA on FHIR

De standaard voor informatie-uitwisseling verschuift meer en meer richting HL7 FHIR. Vooralsnog voornamelijk waar het communicatie met de patiënt betreft, maar ook voor de onderlinge uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders zien we de vraag naar ondersteuning van FHIR toenemen. In 2021 is het mogelijk geworden voor de MedMij use cases om FHIR toe te passen binnen AORTA. In 2022 komt daar ook de mogelijkheid bij om FHIR te gebruiken voor onderlinge uitwisseling. De specificaties worden iteratief ontwikkeld en uiteindelijk opgenomen in een AORTA release. Voor leveranciers en zorgaanbieders die nu aan de slag willen met deze specificaties kunnen op deze site de laatste stabiele versie inzien.

Publieke omgeving AORTA on FHIR

Medicatieoverdracht

Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete elektronische overdracht van medicatiegegevens. Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is namelijk ontzettend belangrijk. Ze kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft zorgverleners ruimte om te doen waar ze zo goed in zijn: patiënten de beste zorg verlenen.

Medicatieoverdracht

Koppeltaal

Koppeltaal is dé standaard die zorgaanbieders in staat stelt om eHealth te integreren in hun behandelprocessen. Koppeltaal faciliteert in het verbinden en integreren van informatiestromen uit EPD, ROM-vragenlijsten en eHealth (games, modules, apps). Dit draagt bij aan gebruiksgemak voor zowel behandelaar als cliënt en voorkomt versnippering in dossiers.

Koppeltaal stelselarchitectuur

AORTA 8.3.0

De AORTA-architectuur beschrijft een landelijke uitwisselingsstructuur voor veilige elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen applicaties van zorgverleners. Het verzoek aan de leveranciers is te kijken naar de vorm en gebruikersgemak van Confluence.

AORTA 8.3.0BgZ via LSP
Zorgtoepassing Verwijzen en overdragen in de MSZ 

Bij verwijzing of overdracht van de patiënt hoort ook een overdracht van gegevens. Met de AORTA zorgtoepassing Verwijzen en overdragen in de Medisch Specialistische Zorg (MSZ) is het mogelijk om via het LSP de verwijsbrief, de BgZ en overige relevante documenten tussen zorgaanbieders in de MSZ uit te wisselen.

BgZ via LSP


Mitz Afsprakenstelsel

Het Mitz Afsprakenstelsel beschrijft waar partijen aan moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van de toestemmingsvoorziening Mitz. In het Mitz Afsprakenstelsel staan afspraken, eisen en procedures voor het veilig, betrouwbaar en verantwoord inzetten van Mitz. Zorgaanbieders, leveranciers van de Mitz Connector en de Mitz Service & Beheerorganisatie moeten zich aan deze afspraken houden.

Mitz Afsprakenstelsel