Document toolboxDocument toolbox

In ontwikkeling

Statuten Stichting MedMij

De statuten van Stichting MedMij zijn een vertaling van de Rollen en Inrichting en formaliseren de positie van actoren binnen de governance.

In ontwikkeling