Document toolboxDocument toolbox

In ontwikkeling

Managementinformatie


Om het gebruik van MedMij inzichtelijk te maken, leveren de Dienstverleners persoon en Dienstverleners aanbieder maandelijks een Beheerrapport op aan bij Stichting MedMij. De informatie uit deze rapporten wordt geaggregeerd tot een managementrapportage voor de Stichting MedMij en de Deelnemers. Concurrentiegevoelige informatie wordt hierbij zoveel mogelijk weggehaald.

Aan de met de Beheerrapporten ontvangen informatie voegt Stichting MedMij informatie toe over het gebruik door Aanbieders. Deze informatie wordt betrokken uit MedMij Registratie. 

De betreffende informatie in opgenomen in het metamodel en een logisch model en wordt door de Dienstverlener persoon en Dienstverlener aanbieder aangeleverd als XML-document conform het XML-schema zoals gespecificeerd op de pagina XML-schema's. Het betreft de volgende informatie.


naam in het logische modeldefinitie voor de Dienstverlener persoondefinitie voor de Dienstverlener zorgaanbieder
algemeenMedMijRapport.Deelnemerde identificatie van de Dienstverlener persoonde identificatie van de Dienstverlener zorgaaanbieder
MedMijRapport.Vanafbegindatum en -tijdstip van de periode die de rapportage beslaat: altijd 00h00m00s van de eerste van een kalendermaandbegindatum en -tijdstip van de periode die de rapportage beslaat: altijd 00h00m00s van de eerste van een kalendermaand
MedMijRapport.Toteinddatum en -tijdstip van de periode die de rapportage beslaat: altijd 00h00m00s van de eerste van de kalendermaand die volgt op MedMijRapport.Vanafeinddatum en -tijdstip van de periode die de rapportage beslaat: altijd 00h00m00s van de eerste van de kalendermaand die volgt op MedMijRapport.Vanaf
MedMijRapport.Tijdstempeldatum en tijdstip van het moment waarop het rapport is aangemaaktdatum en tijdstip van het moment waarop het rapport is aangemaakt
personenMedMijRapport.Beheerrapport.Personen.Aantalhet aantal unieke gebruikers (accounts) van de PGO van die Dienstverlener persoon, gedurende de rapportageperiode Dit element dient niet te worden aangeleverd.
MedMijRapport.Beheerrapport.Personen.AantalActiefSuccesvolAantal unieke gebruikers (Accounts) die in deze periode minimaal één request op een resource interface hebben verstuurd waarop een succesvolle resource respons werd ontvangenDit element dient niet te worden aangeleverd.
MedMijRapport.Beheerrapport.Personen.AantalActiefOnsuccesvolAantal unieke gebruikers (Accounts) die in deze periode minimaal één request op een resource interface hebben verstuurd waarop een niet-succesvolle resource respons werd ontvangenDit element dient niet te worden aangeleverd.
MedMijRapport.Beheerrapport.Personen.AantalActiefSuccesvolNieuwAantal unieke gebruikers (Accounts) die in deze periode minimaal één request op een resource interface hebben verstuurd waarop een succesvolle resource respons werd ontvangen EN die die in voorafgaande periodes binnen dit kalenderjaar NIET voor deze indicator zijn geregistreerd (zie toelichting onder tabel).Dit element dient niet te worden aangeleverd.
per GegevensdienstAuthorizationRequestNumbers.AantalSuccesvolhet aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een authorization code heeft ontvangen.het aantal keren dat de Authorization Server voor deze Gegevensdienst een authorization request heeft ontvangen waarop een succesvolle authorization response is uitgegaan
AuthorizationRequestNumbers.AantalOnsuccesvol

Dit element dient niet te worden aangeleverd.

het aantal keren dat de Authorization Server voor deze Gegevensdienst een authorization request heeft ontvangen waarop geen succesvolle authorization response is uitgegaan
TokenRequestNumbers.AantalSuccesvolhet aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een token request heeft gedaan waarop een succesvolle authorization response is ontvangenhet aantal keren dat de Authorization Server voor deze Gegevensdienst een token request heeft ontvangen waarop een succesvolle authorization response is uitgegaan
TokenRequestNumbers.AantalOnsuccesvolhet aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een token request heeft gedaan waarop geen succesvolle token response is ontvangenhet aantal keren dat de Authorization Server voor deze Gegevensdienst een token request heeft ontvangen waarop geen succesvolle token response is uitgegaan
ResourceRequestNumbers.AantalSuccesvolhet aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een resource request heeft gedaan waarop een succesvolle resource response is ontvangenhet aantal keren dat de Resource Server voor deze Gegevensdienst een resource request heeft ontvangen waarop een succesvolle resource response is uitgegaan
ResourceRequestNumbers.AantalOnsuccesvolhet aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een resource request heeft gedaan waarop geen succesvolle resource response is ontvangenhet aantal keren dat de Resource Server voor deze Gegevensdienst een resource request heeft ontvangen waarop geen succesvolle resource response is uitgegaan
SubscriptionRequestNumbers.AantalSuccesvolhet aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een subscription request heeft gedaan waarop een succesvolle subscription response is ontvangenhet aantal keren dat de Subscription Server voor deze Gegevensdienst een subscription request heeft ontvangen waarop een succesvolle subscription response is uitgegaan
SubscriptionRequestNumbers.AantalOnsuccesvolhet aantal keren dat de DVP Server voor deze Gegevensdienst een subscription request heeft gedaan waarop geen succesvolle subscription response is ontvangenhet aantal keren dat de Subscription Server voor deze Gegevensdienst een subscription request heeft ontvangen waarop geen succesvolle subscription response is uitgegaan
SubscriptionNotificationNumbers.AantalSuccesvolhet aantal keren dat bij de Notification Server voor deze Gegevensdienst een subscription notification is binnengekomen waarop een succesvolle subscription notification response kon worden gestuurdhet aantal keren dat de Notification Client voor deze Gegevensdienst een subscription notification heeft gestuurd waarop een succesvolle subscription notification response is ontvangen
SubscriptionNotificationNumbers.AantalOnsuccesvolhet aantal keren dat bij de Notification Server voor deze Gegevensdienst een subscription notification is binnengekomen waarop geen succesvolle subscription notification response kon worden gestuurdhet aantal keren dat bij de Notification Client voor deze Gegevensdienst een subscription notification heeft gestuurd waarop geen succesvolle subscription notification response is ontvangen
ResourceNotificationNumbers.AantalSuccesvolhet aantal keren dat bij de Notification Server voor deze Gegevensdienst een resource notification is binnengekomen waarop een succesvolle resource notification response kon worden gestuurdhet aantal keren dat bij de Notification Client voor deze Gegevensdienst een resource notification heeft gestuurd waarop een succesvolle resource notification response is ontvangen
ResourceNotificationNumbers.AantalOnsuccesvolhet aantal keren dat bij de Notification Server voor deze Gegevensdienst een resource notification is binnengekomen waarop geen succesvolle subscription notification response kon worden gestuurdhet aantal keren dat bij de Notification Client voor deze Gegevensdienst een resource notification heeft gestuurd waarop geen succesvolle subscription notification response is ontvangen

AantalActiefSuccesvolNieuw

De indicator 'AantalActiefSuccesvolNieuw' geeft het aantal nieuwe unieke gebruikers weer dat gedurende de rapportageperiode minstens één keer succesvol gebruik heeft gemaakt van de functies verzamelen of delen en die niet al in eerdere rapportageperioden in dit kalenderjaar zijn gerapporteerd (waarbij voor januari geldt dat de teller dus opnieuw start).

Een DVP moet per uniek account per kalenderjaar de datum bijhouden van het moment waarop dit account voor het eerst in dit kalenderjaar één request op een resource interface verstuurde waarop een succesvolle resource respons werd ontvangen. Op basis van deze datum rapporteert de DVP per maand hoeveel nieuwe accounts er in de rapportageperiode (maand) zijn bijgekomen (Aantal accounts met een datum die valt binnen de rapportageperiode). Als er geen accounts worden gevonden, krijgt de indicator de waarde 0.

Jaarlijks op 99990101 00:00 moet de DVP de geregistreerde data wissen (Nadat er over de laatste periode in het voorafgaande jaar is gerapporteerd(!)).

Telling bij requests voor meerdere Gegevensdiensten

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid voor het verlenen van toestemming voor meerdere Gegevensdiensten van één Aanbieder in één actie, dan moet hier ook rekening mee worden gehouden in de Managementinformatie. Dit betekent dat:

  • Een authorization request dan meetelt bij de telling voor alle Gegevensdiensten die zijn opgenomen in de scope van het request;
  • Een token request dan meetelt bij de telling voor alle Gegevensdiensten waarvoor de authorization code was uitgegeven.

Dit geldt voor zowel succesvolle als voor onsuccesvolle requests.

Beheerrapporten

Met de algemene informatie over Personen in de Beheerrapporten verkrijgt de Stichting MedMij informatie over de mate waarin MedMij de doelstelling behaalt om alle Nederlanders in de gelegenheid te stellen met een PGO regie te voeren over hun gezondheid(sgegevens). 

Met de informatie per Gegevensdienst verkrijgt de Stichting MedMij informatie over het succes van de verschillende Gegevensdiensten, zodat zij passend beleid kan voeren op de Catalogus. Voor elke Gegevensdienst is deze informatie geordend per Interface. Op deze wijze kunnen Dienstverleners persoon en Dienstverleners aanbieder de gevraagde informatie verzamelen op een wijze die past bij hun implementatie. Uit de interface-gewijze informatie kunnen door de Stichting MedMij cijfers worden afgeleid over het gebruik van de functies Verzamelen, Delen, Abonneren en Notificeren.

De Stichting MedMij en de MedMij Beheerorganisatie gebruiken deze informatie niet:

  • voor doelen die niet voortvloeien uit de specifieke missie van MedMij;
  • op wijzen die niet stroken met de grondslagen van MedMij, of welk deel van het MedMij Afsprakenstelsel dan ook.

De Gegevensdienst-specifieke elementen in het Beheerrapport van alle Dienstverleners persoon samen zouden iedere maand tot hetzelfde totaal moeten leiden als die van alle Dienstverleners aanbieder samen. Zij gelden wederzijds als elkaars checksums voor de Stichting MedMij. Voorts geven deze cijfers inzicht in de verdeling van het gebruik van het MedMij-netwerk over de verschillende Dienstverleners in beide domein. Daarmee krijgt de Stichting MedMij een indicatie van de mate waarin de Speelveld-principes goed werken.In ontwikkeling