Besluitenlijst Aanbiedermodules

https://vzvz.atlassian.net/browse/MMROADMAP-9

MVP

Datum

Geaccordeerd

Besluit

Rationale

Bijlage

Datum

Geaccordeerd

Besluit

Rationale

Bijlage

1

28/2/24

@Casper van der Harst

Er is nieuwe Rol voor het AS geïdentificeerd: DienstVerlenerModuleAanbieder (DVMA)

In de ontwerpsessie is is een generiek patroon herkend. Waarbij de DVMA een specialisatie is van de rol DVA.

 

2

08/2/24

@Jeroen Bos
@Casper van der Harst

De MVP wordt in de Extensie geschreven, i.p.v. in de Core.

Er zijn nog vraagtekens of de verplichtingen voor zowel de DVP als DVA moeten gelden. Als het onderwerp aanbiedersmodule in de core moet worden geschreven, moet er eerst een nieuwe rol uitgewerkt worden om dergelijke vraagstukken aan te pakken. Vanuit het oogpunt “liever promoveren naar de Core dan degraderen naar de extensie” is het besluit genomen om de MVP in de extensie te schrijven

 

3

08/2/24

@Jeroen Bos
@Casper van der Harst

Modules worden gestart vanuit SMART on FHIR en geen HTI.

 

 

4

07/2/24

@Jeroen Bos
@Casper van der Harst

Er wordt afgestemd met koppeltaal over hoe zij SMART on FHIR Launch gebruiken

 

 

5

8/2/24

@Jeroen Bos
@Casper van der Harst

Volgorde basisflow MVP

  1. Elk kwartier wordt de lijst met daarop de aanbiedersmodules opgehaald.

  2. /3. overzicht presenteren modules

  3. /2. zorgaanbieder selecteren

  4. selecteren functionaliteit

  5. launchen module

  6. authenticatie/autorisatie
    → hiervoor zijn 3 mogelijke scenario's. Alle drie worden uitgewerkt en er wordt ook gekeken naar de uitwerking in de PoC. Één van de scenario's wordt gepresenteerd in de expertsessie 21/2/24.

 

 

6

7-2-24

@Jeroen Bos
@Casper van der Harst

De gegevensverwerkingsverantwoordelijkheid ligt bij de aanbieder.

 

 

7

7-2-2024

Een implementatiehandleiding schrijven en prototyping door interoplab is onderdeel van de scope van de MVP. Zelfs al kan dit betekenen dat de april release niet gehaald wordt.

Eerder hebben we producten opgeleverd die kwalitatief ondermaats waren. Om dit probleem te voorkomen willen we dat voordat onderwerpen worden opgenomen in het MedMij Afsprakenstelsel (MM-AS) het onderwerp wordt uitgewerkt in een implementatiehandleiding en dat er een prototype is gebouwd en getest door interoplab. Onderdeel van de implementatie handleiding is uitwerken wat er over de lijn gaat op berichtniveau. Ook al kost dit meer tijd.

 

8