Document toolboxDocument toolbox

RFC0031 Aanwas PGO/DVP accounts in Management Rapportage

Samenvatting

Waarom is deze RFC nodig?VWS vereist een indicator in een aantal subsidierichtingen: personen.aantal.nieuw. Dit is het  aantal nieuwe unieke gebruikers dat gedurende de rapportageperiode minstens een keer succesvol gebruik heeft gemaakt van de UC verzamelen of UC delen en die niet al in eerdere rapportageperioden in het kalenderjaar zijn gerapporteerd (waarbij voor januari geldt dat de teller dus opnieuw start).


OplossingsrichtingIndicator definiëren in MedMij termen en opnemen in ManagementInformatie en schema.


Aanpassing vanAfsprakenstelsel


Impact op rollen
  • DVP (nieuwe functionaliteit, indicator gevuld volgens eisen, veld toevoegen en vullen in ManagementInformatie)
  • DVZA (minimaal, nieuw schema voor ManagementInformatie met velden die DVZA moet negeren)

Impact op beheerNetwerkbeheer moet nieuw veld in rapportage verwerken en bewaken


Impact op RnAUitleveren nieuwe versie schema voor ManagementInformatie (Beheerrapport).


Impact op AcceptatieControle op nieuw veld nodig; aanpassing bestaande scripts voor managementinfo.


Gerelateerd aan (Andere RFCs, PIM issues)    AF-1193 - Getting issue details... STATUS


EigenaarArjan van Krimpen (Unlicensed)
Implementatietermijn1.3.0


Motivatie verkorte RFC procedure (patch)

-

Goedkeuring

BeoordelaarDatumToelichtingBeoordelaarDatumToelichting
Productmanager Stichting MedMij

Productmanager Beheerorganisatie

Leadarchitect Stichting MedMij

Leadarchitect Beheerorganisatie

Ontwerpteam
Deelnemersraad

Eigenaarsraad

Principe's

Principe
Principe

1 Het MedMij-netwerk is zoveel mogelijk gegevensneutraal

Positief

11 Stelselfuncties worden vanaf de start ingevuld

Positief

2 Dienstverleners zijn transparant over de gegevensdiensten 

Positief

12 Het afsprakenstelsel is een groeimodel

Positief

Dienstverleners concurreren op de functionaliteiten

Positief

13 Ontwikkeling geschiedt in een half-open proces met verschillende stakeholders

Positief

Dienstverleners zijn aanspreekbaar door de gebruiker

Positief

14 Uitwisseling is een keuze

Positief

De persoon wisselt gegevens uit met de zorgaanbieder

Positief

15 Het MedMij-netwerk is gebruiksrechten-neutraal

Positief

MedMij spreekt alleen af wat nodig is

Positief

16 De burger regisseert zijn gezondheidsinformatie als uitgever

Positief

De persoon en de zorgaanbieder kiezen hun eigen dienstverlener

Positief

17 Aan de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf worden eisen gesteld

Positief

De dienstverleners zijn deelnemers van het afsprakenstelsel

Positief

18 Afspraken worden aantoonbaar nageleefd en gehandhaafd

Positief

10 Alleen de dienstverleners oefenen macht uit over persoonsgegevens bij de uitwisseling

Positief

19 Het afsprakenstelsel snijdt het gebruik van normen en standaarden op eigen maat

Positief

Uitwerking

Voor de nieuwe indicator personen.aantal.nieuw wordt voortgebouwd op de definities van MedMijRapport.Beheerrapport.Personen.AantalActiefSuccesvol  (zie: /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135104822).

Een DVP houdt per uniek account per kalenderjaar de datum bij wanneer een gebruik voor het eerst één request op een resource interface verstuurde waarop een succesvolle resource respons werd ontvangen. Op basis van deze datum rapporteert de DVP per maand hoeveel nieuwe accounts er in de rapportageperiode (maand) zijn bijgekomen (Aantal accounts met datum_succesvol binnen rapportageperiode). Als er geen accounts worden gevonden, krijgt de indicator de waarde 0.

De nieuwe indicator wordt als 'AantalActiefSuccesvolNieuw' toegevoegd in het blok 'Personen'.


Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135104822 aanpassen/toevoegen:

In de tabel in het blok 'personen' onder de regel 'MedMijRapport.Beheerrapport.Personen.AantalActiefOnsuccesvol':


naam in het logische modeldefinitie voor de Dienstverlener persoondefinitie voor de Dienstverlener zorgaanbieder
personenMedMijRapport.Beheerrapport.Personen.AantalActiefSuccesvolNieuwAantal unieke gebruikers (Accounts) die in deze periode minimaal één request op een resource interface hebben verstuurd waarop een succesvolle resource respons werd ontvangen EN die die in voorafgaande periodes binnen dit kalenderjaar NIET voor deze indicator zijn geregistreerd (zie toelichting onder tabel).Dit element dient niet te worden aangeleverd.

Onder de tabel het volgende toelichtingblok toevoegen:

AantalActiefSuccesvolNieuw

De indicator 'AantalActiefSuccesvolNieuw' geeft het aantal nieuwe unieke gebruikers weer dat gedurende de rapportageperiode minstens één keer succesvol gebruik heeft gemaakt van de UC verzamelen of UC delen en die niet al in eerdere rapportageperioden in dit kalenderjaar zijn gerapporteerd (waarbij voor januari geldt dat de teller dus opnieuw start).

Een DVP moet per uniek account per kalenderjaar de datum bijhouden van het moment waarop dit account voor het eerst in dit kalenderjaar één request op een resource interface verstuurde waarop een succesvolle resource respons werd ontvangen. Op basis van deze datum rapporteert de DVP per maand hoeveel nieuwe accounts er in de rapportageperiode (maand) zijn bijgekomen (Aantal accounts met een datum die valt binnen de rapportageperiode). Als er geen accounts worden gevonden, krijgt de indicator de waarde 0.

Jaarlijks op 99990101 00:00 moet de DVP de geregistreerde data wissen (Nadat er over de laatste periode in het voorafgaande jaar is gerapporteerd(!)).


Op pagina /wiki/spaces/MedMijAfsprakenstelsel120/pages/135105545 onder kop Rapporten aanpassen:

In de figuur in het blok/class 'Personen' toevoegen: attribuut 'AantalActiefSuccesvolNieuw'.

NB: Geen impact op Metamodel.

Risico's

Omschrijf de (privacy)risico's die kunnen ontstaan als deze RFC wordt aangenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze RFC's geen risico's introduceert, geef dat dan wel aan.

DreigingKansImpactDreigingsID (intern)Maatregelen
Complexe(re) definitie van velden kan leiden tot afwijkingen in interpretatie tussen deelnemers.

M

L
Duidelijke specificatie en mogelijke controle tijdens Acceptatie.
Jaarlijkse 'reset' van meting kan leiden tot vreemde interpretaties(?)LL
Wens van subsidieverstrekker, blijkbaar per seizoen de trend bepalen ipv historisch?

Bijlagen

  File Modified
No files shared here yet.