Document toolboxDocument toolbox

Consultatie bij RFC0021

Introductie
RFC pagina

RFC

Herfundering van de Aanbieders-rol

Samenvatting

MedMij wil Personen de regie geven over hun gezondheid. De zorgsector speelt daarin weliswaar een uitermate wezenlijke rol als Aanbieder, maar is niet de enige. Naast Aanbieders uit de zorgsector zijn ook Aanbieders uit verschillende publieke domeinen (zoals gemeenten en Rijksuitvoerders) aan de orde, alsook bedrijven (zoals sportscholen en private aanbieders van apps of vragenlijsten). Het MedMij Afsprakenstelsel is qua opzet slechts voor een klein deel zorgsector-specifiek. De vraag komt dan op of de zorgsector specifieke afspraken niet kunnen isoleren van de afspraken die voor alle soorten Aanbieders gelden. Dit zodat de weg vrijkomt voor andere soorten Aanbieders om hun diensten op het MedMij-netwerk aan te bieden.

Ook dit punt is een actueel item op de strategische roadmap van MedMij.

Zorgaanbieders spelen een hoofdrol in het MedMij Afsprakenstelsel, als aanbieders en verwerkingsverantwoordelijken voor Gegevensdiensten. Omdat zij desalniettemin geen Deelnemers zijn, is die hoofdrol beperkt zichtbaar. Toch worden in het MedMij Afsprakenstelsel nu al verantwoordelijkheden verbonden aan de Zorgaanbieder-rol, ook al worden die dan geborgd via de Dienstverlener zorgaanbieder. Laatstgenoemde lijkt daardoor een grotere rol te spelen dan feitelijk het geval is. Dat blijkt bijvoorbeeld voor de juridische architectuur van het stelsel, de opzet van de kwalificatie op Gegevensdiensten en andere aspecten. Er is een groeiende behoefte om de rol van de (Zorg)aanbieder steviger juridisch te verankeren in het MedMij Afsprakenstelsel.

Verwachtte doorlooptijd

2 weken (Voor de zomervakantie)

Resultaat

Expertsessie van 10 juli 2020

Twee lessen kwamen uit de expertsessie naar voren:

  • Er moet worden zekergesteld dat de hier voorgestelde verbreding van het MedMij Afsprakenstelsel de waarde van de huidige MedMij-labels voor Dienstverleners persoon en Dienstverleners zorgaanbieder in stand houdt.
  • Ook andere soorten Aanbieders dan Zorgaanbieders zouden een plek in de governance van het MedMij Afsprakenstelsel moeten vinden.

Op beide punten is de tekst van deze RFC uitgebreid.

Voorzitter(s)
Deelnemers

Wil Janssen (Innovalor), Marc Minnee (Programma Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen van SZW), Bouwe Koopal (ADkwADraat b.v.), Hidde Schultze (Drimpy), Arnold Breukhoven (Drimpy)


Bijeenkomsten (Verslagen van bijeenkomsten op onderliggende pagina's)


Pagina's onder RFC: