Document toolboxDocument toolbox

UC Abonneren

NB: Deze pagina moet ingevoegd worden onder: AS/Architectuur en technische specificaties/Processen en Informatie


Toelichting

In de platen hieronder staat het stroomdiagram van de use case Abonneren, in vier perspectieven:

 • het totaalperspectief;
 • het perspectief van de Uitgever, die onder de hoede van de Dienstverlener persoon valt. Laatstgenoemde dient deze plaat te lezen als zijn verplichte aandeel in de use case Abonneren;
 • het perspectief van de Bron, die onder de hoede van de Dienstverlener zorgaanbieder valt. Laatstgenoemde dient deze plaat te lezen als zijn verplichte aandeel in de use case Abonneren;
 • het perspectief van de Zorggebruiker.

De stroomdiagrammen tonen allereerst de situatie waarin alle acties slagen (de zogenaamde happy flow). De twee oranje banen horen, conform de MedMij-huisstijl, tot het Persoonsdomein, de blauwe tot het Zorgaanbiedersdomein. Menige actie in de stroomdiagrammen is gekleurd weergegeven. De lichtgrijs gekleurde acties vormen samen de autorisatieflow; de zachtgeel gekleurde acties vormen samen de authenticatieflow. In de stroomdiagrammen voor de specifieke perspectieven hebben alleen de acties in de bij dat perspectief horende baan namen. De acties in de andere banen zijn gecomprimeerd en anoniem weergegeven.

Tot slot bespreken we de uitzonderingen op de happy flow. Daarbij werken we alleen vanuit het totaalperspectief.


Totaalperspectief (happy flow) - aangaan of bijwerken van een Abonnement

Toelichting

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

De totale procesgang van de UC Abonneren - aangaan of bijwerken van een Abonnement, kent de volgende stappen:

 • De Uitgever presenteert aan de Zorggebruiker de mogelijkheid om een Abonnement te nemen.
 • De Zorggebruiker kiest expliciet de Zorgaanbieder waarbij hij een Abonnement wenst te nemen (of bijwerken) en de specifieke Gegevensdienst waarop het Abonnement van toepassing is. Het verzoek gaat naar de passende Bron.
 • De Bron laat de Zorggebruiker zich authenticeren.
 • Dan breekt het moment aan waarop de Bron op zijn vroegst ervoor instaat dat de Zorgaanbieder voor de betreffende Gegevensdienst überhaupt een Abonnement van die Persoon mag en wenst te ontvangen, door toetsing van de beschikbaarheidsvoorwaarde
 • De Bron vraagt aan de Zorggebruiker of hij toestemming geeft voor het verstrekken van Notificaties voor de betreffende Gegevensdienst aan de Uitgever. Deze vraag is beschreven op de pagina Toestemmingsverklaring.
 • De Bron logt de toestemming en laat de Uitgever weten dat er toestemming is gegeven.
 • Nu kan de Uitgever het Abonnement plaatsen bij de Bron.
 • Uiterlijk na de ontvangst van het Abonnement zal de Bron toetsen of voldaan is aan de beschikbaarheidsvoorwaarde.
 • De Bron en de Uitgever tekenen naast het Abonnement zelf ook de meta-informatie aan die wordt bedoeld in verantwoordelijkheid 19b. van de Processen- en Informatielaag.


Totaalperspectief (happy flow) - beëindigen van een Abonnement

Toelichting

In elke voltrekking van de in het diagram beschreven flow is steeds sprake van één van elk van de bovenaan genoemde rollen.

De totale procesgang van de UC Abonneren - beëindigen van een Abonnement, kent de volgende stappen:

 • De Uitgever presenteert aan de Zorggebruiker de mogelijkheid om een Abonnement te beëindigen.
 • De Zorggebruiker kiest expliciet het Abonnement dat hij wenst te beëindigen. Het verzoek gaat naar de passende Bron.
 • De Bron laat de Zorggebruiker zich authenticeren.
 • De Bron vraagt aan de Zorggebruiker om te bevestigen dat hij het betreffende Abonnement wenst te beëindigen. De vraag die aan de Zorggebruiker gesteld moet worden staat beschreven op de pagina Bevestiging beëindigen abonnement.
 • De Bron logt de bevestiging en laat de Uitgever weten of die geslaagd is.
 • Nu kan de Uitgever het Abonnement beëindigen bij de Bron.
 • De Bron beëindigd het Abonnement en tekent de meta-informatie aan die wordt bedoeld in verantwoordelijkheid 19b. van de Processen- en Informatielaag.
 • Uitgever tekent de meta-informatie aan die wordt bedoeld in verantwoordelijkheid 19b. van de Processen- en Informatielaag.


Uitzonderingen (Totaalperspectief)

Toelichting

In onderstaande tabel staan de uitzonderingssituaties beschreven. Alle worden door de Bron ontdekt. Om te voorkomen dat de Uitgever informatie over het bestaan van behandelrelaties verkrijgt zonder dat daarvoor (al) toestemming is gegeven, moet het onderscheid tussen de uitzonderingen 2, 3 en 4 niet te maken zijn door de Uitgever.

Op de Applicatielaag zullen, bij de use case-implementatie Abonneren, deze uitzonderingen opnieuw ter sprake komen, maar nu ook met hun precieze implementatie en formaat van de foutmeldingen.


nr.uitzonderingactievervolg
UC Abonneren 1Bron vindt het ontvangen verzoek ongeldig (aangaan of beëindigen Abonnement).Bron informeert Uitgever over deze uitzondering. Uitgever informeert daarop Zorggebruiker hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
UC Abonneren 2Bron kan de identiteit van de Zorggebruiker niet vaststellen (aangaan of beëindigen Abonnement).Bron informeert Uitgever dat het verzoek niet wordt ingewilligd.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.


UC Abonneren 3

Bron stelt op enig moment vast dat niet wordt voldaan aan de beschikbaarheidsvoorwaarde (aangaan Abonnement).

UC Abonneren 4De voorgelegde toestemming wordt niet afgegeven (aangaan Abonnement), of de voorgelegde bevestiging wordt niet afgegeven (beëindigen Abonnement).
UC Abonneren 5Bron kan het antwoord op de toestemmingsvraag niet vaststellen (aangaan Abonnement) of Bron kan het antwoord op de bevestigingsvraag niet vaststellen (beëindigen Abonnement).Bron informeert Uitgever over deze uitzondering. Uitgever informeert daarop Zorggebruiker hierover.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.
UC Abonneren 6Bron kan, zelfs na toestemming, het Abonnement niet vastleggen (aangaan Abonnement), of Bron kan, zelfs na bevestiging, het Abonnement niet beëindigen (beëindigen Abonnement).Bron informeert Uitgever over deze uitzondering. Uitgever informeert daarop Zorggebruiker hierover, met opgave van oorzaak.Allen stoppen de flow onmiddellijk na geïnformeerd te zijn over de uitzondering.