Bijlage | Gegevenscategorieën

Mitz hanteert de volgende gegevenscateogieën:

Gegevenscategorie

Gegevenscategorie

Hoog

Laag

OTV-code

Omschrijving

OTV-code

Omschrijving

GGC002

Behandelgegevens

GGC012

Uitslagen

GGC013

Medicatiegegevens

*De OTV-code in deze tabel wordt alleen gebruikt als (technische) code in de elektronische communicatie met Mitz. Deze heeft verder geen algemene betekenis.

De toestemmingskeuze bevat een gegevenscategorie. Binnen de gegevenscategorieën is sprake van een hiërarchie. Wanneer de toestemming gegeven is voor een hogere categorie, dan geldt deze ook voor een lagere gegevenscategorie.

Bv. Dit betekent dat wanneer een burger toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van de behandelgegevens, Mitz ook een bevestigend antwoord zal geven op een autorisatievraag voor medicatiegegevens. Andersom geldt dat wanneer een patiënt alleen toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van medicatiegegevens, Mitz niet altijd bevestigend zal antwoorden op een autorisatievraag voor behandelgegevens. Dit hangt ook af van de mogelijke toestemmingskeuze die voor behandelgegevens is gemaakt.

Op dit moment is het voor de patiënt nog niet mogelijk om in de toestemmingskeuzes onderscheid te maken tussen de gegevenscategoriën. Bij de keuzemogelijkheden die in de catalogus voorkomen is per dossierhoudende zorgaanbiedercatogorie maar één gegevenscategorie van toepassing.

Bij het uitvragen van lokalisatiegegevens (in de open autorisatievraag) wordt in het antwoord van Mitz wel aangegeven wat de gegevenscategorie is van de gelokaliseerde gegevens.