Document toolboxDocument toolbox

Bijlage | Dossierhoudende zorgaanbiedercategorieën

Mitz hanteert de volgende dossierhoudende zorgaanbiedercategorieën:

#

OTV-code*

Categorie dossierhoudende zorgaanbieder

#

OTV-code*

Categorie dossierhoudende zorgaanbieder

1

DHZAC001

Huisartsen en huisartsenposten

2

DHZAC005

Apotheken

3

DHZAC002

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

4

DHZAC004

Verpleging en verzorging

5

DHZAC006

Laboratoria en diagnostische centra

6

DHZAC003

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

7

DHZAC103

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

*De OTV-code in deze tabel wordt alleen gebruikt als (technische) code in de elektronische communicatie met Mitz. Deze heeft verder geen algemene betekenis.

Voor het bepalen welke zorgaanbieders er binnen een dossierhoudende zorgaanbiedercategorie valt, wordt uitgegaan van de lijst met zorgaanbiedertypen die gepubliceerd zijn door Nictiz op Art-Decor.

De indeling van zorgaanbiedertypen naar de categorieën van dossierhoudende zorgaanbieders staat in onderstaande tabel.

#

Categorie dossierhoudende zorgaanbieder

Zorgaanbiedertype

Omschrijving

#

Categorie dossierhoudende zorgaanbieder

Zorgaanbiedertype

Omschrijving

1

 

Huisartsen en huisartsenposten

 

H1

Huisartsinstelling

K3

Apotheekhoudende huisartspraktijk

N6

Huisartsenpost

Z3

Huisartsenpraktijk

2

 

Apotheken

 

A1

Apotheek

J8

Openbare apotheek

K9

Zelfstandig opererende ziekenhuisapotheek

3

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

AMB

Ambulancediensten

B3

Radiotherapeutisch centrum 

BRA

Brandwondencentrum

DIA

Dialysecentrum

G3

Verloskundepraktijk 

GC

Geboortecentrum 

JZ

Jeugdzorg 

P4

Polikliniek (als onderdeel van een ziekenhuis)

PM13

Centrum voor eetstoornissen

PM14

Centrum voor orthopedie en beweging

PM15

Dermatologisch centrum

R8

Revalidatiecentrum 

SC

Specialistisch Centrum 

TD

Trombosedienst 

V4

Ziekenhuis 

V5

Universitair medisch centrum

V6

Algemeen ziekenhuis

Z10

Bloedbank

Z12

Cardiologiecentrum

Z14

Epilepsiekliniek 

Z15

Esthetisch-medisch centrum 

Z16

Flebologiecentrum 

Z17

Forensisch centrum

Z18

Handcentrum en polscentrum 

Z19

Kankercentrum

Z20

Oogkliniek

Z21

Pijncentrum

Z22

Psycho-oncologisch centrum

Z23

Sportmedisch centrum

Z25

IVF-kliniek 

Z26

Transplantatie organisatie

Z4

Zelfstandig behandelcentrum

Z6

Abortuskliniek

Z7

Astmacentrum 

Z8

Audiologisch centrum 

Z9

Besnijdeniscentrum 

4

Verpleging en verzorging

G6

Verstandelijk gehandicaptenzorg

H2

Hospice

IN10

Woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten 

IN11

Woonvoorziening voor visueel gehandicapten 

IN13

Instelling voor verstandelijk gehandicapten

IN15

Zorg voor mensen met een beperking

IN2

Instelling voor auditief gehandicapten

IN3

Instelling voor lichamelijk gehandicapten

IN5

Instelling voor visueel gehandicapten

IN7

Verpleegkundig kinderdagverblijf 

IN9

Woonvoorziening voor lichamelijk gehandicapten 

K4

Kraamzorg 

M1

Verzorgingstehuis

R5

Verpleeghuis

T2

Thuiszorg 

X3

Verpleeghuis en verzorgingshuis 

5

Laboratoria en diagnostische centra

B1

Beeldvormende diagnostiek 

B2

Echocentrum 

L1

Laboratorium

Z5

Diagnostisch centrum

6

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

G5

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

G7

Psychiatriepraktijk 

G8

Psychologiepraktijk en psychotherapiepraktijk 

V7

PUK / PAAZ afdeling ziekenhuis

7

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

 

B4

Bevolkingsonderzoek kanker 

C3

Complementaire zorg

F1

Fysiotherapiepraktijk 

G1

Verslavingszorg 

G9

Gemeentelijke gezondheidsdienst

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

P6

Preventieve gezondheidszorg

PM10

Orthoptistenpraktijk 

PM11

Podologiepraktijk 

PM12

Podotherapiepraktijk 

PM3

Diëtistenpraktijk 

PM4

Ergotherapiepraktijk 

PM6

Huidtherapiepraktijk

PM7

Logopediepraktijk

PM8

Oefentherapiepraktijk

PM9

Optometriepraktijk

TA1

Tandartsinstelling 

TA2

Tandartsenpraktijk 

TA3

Centrum voor bijzondere tandheelkunde

TA4

Tandprothetische praktijk 

TA5

Orthodontiepraktijk 

TA6

Mondhygiënistenpraktijk

Z27

Pedicurepraktijk

ZG

Zorggroep