Bijlage | Toestemmingsmogelijkheden

Toestemmingsmatrix

Onderstaande matrix geeft een visuele weergave van de toestemmingsmogelijkheden in de vorm van een toestemmingsmatrix. In de toestemmingsmatrix staan alle huidige toestemmingsmogelijkheden (op nummer) die in de tabel onder aan de pagina uitgewerkt zijn.

Voor een uitgebreide toelichting, bekijk de volgende pagina’s: https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534635 en https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127534705.

Toestemmingsmogelijkheden

De toestemmingsmogelijkheden zijn weergegeven in onderstaande tabel. In een aantal gevallen is de categorie van de raadplegende zorgaanbieder een samenvoeging van meerdere zorgaanbiederscategorieën.

#

Categorie van dossierhoudende zorgaanbieder

Gegevenscategorie

Categorie van raadplegende zorgaanbieder

#

Categorie van dossierhoudende zorgaanbieder

Gegevenscategorie

Categorie van raadplegende zorgaanbieder

1.1

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Huisartsen en huisartsenposten

1.2

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Apotheken

1.3

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

1.4

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Verpleging en verzorging

1.6

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

1.7

Huisartsen en huisartsenposten

Behandelgegevens

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

2.1

Apotheken

Medicatiegegevens

Huisartsen en huisartsenposten

2.2

Apotheken

Medicatiegegevens

Apotheken

2.3

Apotheken

Medicatiegegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

2.4

Apotheken

Medicatiegegevens

Verpleging en verzorging

2.6

Apotheken

Medicatiegegevens

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

2.7

Apotheken

Medicatiegegevens

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

3.1

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Huisartsen en huisartsenposten

3.2

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Apotheken

3.3

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

3.4

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Verpleging en verzorging

3.6

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

3.7

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Behandelgegevens

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

4.1

Verpleging en verzorging

Behandelgegevens

Huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verpleging en verzorging, laboratoria en diagnostische centra

4.2

Verpleging en verzorging

Behandelgegevens

Apotheken

4.7

Verpleging en verzorging

Behandelgegevens

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

5.1

Laboratoria en diagnostische centra

Uitslagen

Huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), laboratoria en diagnostische centra

5.2

Laboratoria en diagnostische centra

Uitslagen

Apotheken

5.4

Laboratoria en diagnostische centra

Uitslagen

Verpleging en verzorging

5.7

Laboratoria en diagnostische centra

Uitslagen

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

6.1

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Huisartsen en huisartsenposten

6.2

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Apotheken

6.3

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Ziekenhuizen, medische centra, klinieken, laboratoria en diagnostische centra

6.4

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Verpleging en verzorging

6.6

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

6.7

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Behandelgegevens

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

7.1

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

Behandelgegevens

Huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, medische centra, klinieken, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), verpleging en verzorging, laboratoria en diagnostische centra

7.2

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

Behandelgegevens

Apotheken

7.7

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)

Behandelgegevens

Overige zorg (tandartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg)