Bijlage | Architectuurdocumenten

Deze pagina bevat de Mitz-architectuurdocumenten.

Overzicht

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle architectuurdocumenten verdeeld over drie typen:

  • Programma’s van Eisen

  • implementatiehandleidingen

  • overige documenten

Type

Document

Versie

Toelichting

Document

Type

Document

Versie

Toelichting

Document

Programma van eisen (PvE)

PvE AMC Aansluiting Mitz Connector

3.8.1.ad1

Programma van eisen voor het toetreden van een MC-leverancier met een Mitz Connector

 

PvE AUS

3.8.1.ad1

Programma van eisen voor het toetreden van een US-leverancier met ingebouwde Mitz Connector-functionaliteit.

Deze PvE wordt in de volgende architectuurversie uitgefaseerd en vervangen voor de PvE AMC. Nieuwe leveranciers die nog niet begonnen zijn met het inbouwen van Mitz Connector-functionaliteit op basis van de PvE AUS, dienen de PvE AMC te gebruiken voor de ontwikkeling van de Mitz Connector-functionaliteit.

 

PvE AXI Aansluiting XIS

3.8.1.ad1

Programma van eisen voor het aansluiten van een XIS voor de snelkoppeling naar MijnMitz en de toestemmingsknoppen.

 

PvE ZNP

3.8.1.ad1

Programma van eisen voor gebruik van Zorgverlener-namens-patiëntfuncties. Dit document is alleen van toepassing wanneer één van de aangesloten XIS’en gebruik maakt van de dossierhouders- of raadplegersknop.

 

Implementatiehandleiding (IH)

Implementatiehandleiding_Migreren-Abonneren-Notificeren-Registreren Toestemming

3.8.1.ad1

Implementatiehandleiding voor het gebruik van de koppelvlakken: abonneren, notificeren, het toestemmingsbericht en migratiebericht.

 

Implementatiehandleiding_OpenGesloten

3.8.1.ad1

Implementatiehandleiding voor het gebruik van de koppelvlakken: open autorisatievraag en gesloten autorisatievraag.

 

IH Security Tokens Generiek

3.8.1.ad1

Implementatiehandleiding voor het generiek gebruik van security-tokens op de koppelvlakken tussen een Mitz Connector en Mitz.

 

IH Zorgverlener Namens Patiënt

3.8.1.ad1

Implementatiehandleiding voor de Zorgverlener-namens-patiëntfuncties: Samen-naar-MijnMitz, dossierhoudersknop en raadplegersknop.

 

IH Berichtauthenticatie

3.8.1.ad1

Implementatiehandleiding voor de implementatie van het transactietoken op de koppelvlakken tussen Mitz en een Mitz Connector dat door de zender (optioneel) wordt meegestuurd met een bericht.

 

Overige documenten

Afkortingen- en begrippenlijst

3.8.1.ad1

Overzicht van algemene en gehanteerde afkortingen en begrippen in de Mitz-documentatie.

 

 

Releasenotes architectuurdocumentatie

3.8.1.ad1

De releasenotes beschrijven de veranderingen in de Mitz-architectuurdocumentatie ten opzichte van de vorige versie van de Mitz-architectuurdocumentatie.

 

Overzicht per doelgroep

In onderstaande tabel staat welke documenten voor de betreffende doelgroep relevant zijn.

Doelgroep

Programma van eisen

Implementatiehandleiding

Doelgroep

Programma van eisen

Implementatiehandleiding

MC-leverancier

PvE AMC Aansluiting Mitz Connector

Implementatiehandleiding_Migreren-Abonneren-Notificeren-Registreren Toestemming

Implementatiehandleiding_OpenGesloten

Implementatiehandleiding_Security_Tokens_Generiek

Implementatiehandleiding_Berichtauthenticatie

PvE ZNP Zorgverlener_Namens_Patient

Implementatiehandleiding_ZNP

Leverancier van een XIS

PvE AXI Aansluiting XIS

Implementatiehandleiding_ZNP

Implementatiehandleiding_Security_Tokens_Generiek