Document toolboxDocument toolbox

Release-informatie

Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste wijzingen ten opzichte van de voorgaande releases van het Afsprakenstelsel.

Versie

Status

Ingangsdatum

Geldig tot

Versie

Status

Ingangsdatum

Geldig tot

1.0.2

Actuele versie

Jan 17, 2024

 

1.0.1

Niet actief

Oct 10, 2023

Jan 17, 2024

1.0

Niet actief

Jun 1, 2023

Oct 10, 2023

Afsprakenstelsel versie 1.0.2

Onderstaande tabel bevat de wijzigingen t.o.v. de vorige versie van het Afsprakenstelsel.

Onderdeel

Wijziging

Onderdeel

Wijziging

https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127536383

Versie 1.0 van de zorgaanbiederovereenkomst en bijlagen vervangen door versie 1.0a

Afsprakenstelsel versie 1.0.1

Onderstaande tabel bevat de wijzigingen t.o.v. de vorige versie van het Afsprakenstelsel.

Onderdeel

Wijziging

Onderdeel

Wijziging

Versienummering

Extra positie toegevoegd aan de versienummering waarmee de patchversie wordt aangeduid. Dus x.y.z i.p.v. x.y

https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533124

  • Versie 1.0.1. opgenomen als actuele versie i.p.v. versie 1.0

  • Kleine tekstuele wijziging in de omliggende zinnen om duidelijk te maken dat de tabel een overzicht geeft van de actuele versies van het Afsprakenstelsel

https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533604

Kleine tekstuele aanpassing

Kleine tekstuele aanpassing

Toestemmingscatalogus versie 3.8.1.0700 i.p.v. 3.8.1.0600. Releasenotes staan op de pagina van de Toestemmingscatalogus.

Overeenkomst zorgaanbieder toegevoegd

Overeenkomst MC-leverancier toegevoegd