Onderhoud

Deze pagina bevat afspraken en procedures over onderhoud en heeft betrekking op de Mitz Connector en de zorgaanbiedersystemen. 

Onderstaande tabel bevat de typen onderhoud die worden onderscheiden.

#

Type

Toelichting

#

Type

Toelichting

1

Planbaar onderhoud

Het aanpassen van systemen aan wijzigingen in de omgeving

Planbaar onderhoud dat kan plaatsvinden naar aanleiding van: 

  • wetswijzigingen

  • veranderingen in hardware-omgeving

  • veranderde wensen ten aanzien van de functionaliteit
    of 

  • ten behoeve van verbetering van gebruikersvriendelijkheid, onderhoudbaarheid of exploiteerbaarheid 

2

Perspectief onderhoud

Planbaar onderhoud om het kwaliteitsniveau van de dienstverlening te verhogen

Ontstaat als gevolg van gebruikerswensen

3

Preventief onderhoud

Verbeteren van de onderhoudbaarheid of exploiteerbaarheid

Het gaat om planbaar onderhoud dat ontstaat op verzoek van projectleider/beheerteam

4

Correctief onderhoud

Foutherstel naar aanleiding van verstoringen in de gegevensverwerking 

Het vooraf aanmelden van onderhoudsmomenten heeft tot doel dat er transparantie is bij de beheerpartijen.  

Ondanks dat de meeste onderhoudsactiviteiten weinig of geen impact hebben op de beschikbaarheid, kan dit onverhoopt toch het geval zijn. Daarom is het handig te weten wanneer (mede-)beheerders onderhoud hebben ingepland. Daarbij is het van belang de impactcategorie van tevoren zo goed mogelijk in te schatten. 

Wanneer wordt onderhoud gemeld

Gepland onderhoud wordt uiterlijk twee weken van tevoren aangemeld bij de Servicedesk Mitz

Indien er spoedonderhoud gepleegd moet worden, dient dit zo snel mogelijk na constatering aangemeld te worden bij de https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127535340

Door wie wordt onderhoud gemeld

Door de beheerorganisatie die onderhoud gaat plegen

Op welke manier wordt onderhoud gemeld

Onderhoud wordt gemeld bij https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127535340