Productontwikkeling

Mitz is voor en met zorgaanbieders onder architectuur ontwikkeld.

De Gebruikersraad en Deelnemersraad zijn betrokken bij nieuwe ontwikkelingen conform de governance van Mitz. Zie deel https://vzvz.atlassian.net/wiki/spaces/MA11/pages/127533604.

Uitgangspunten productontwikkeling

Voor de productontwikkeling van Mitz worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • ontwikkeling onder architectuur met releases

 • participatieve ontwikkeling, samen met zorgaanbieders en MC-leveranciers

 • patiënt included design met patiëntenpanels

Aandachtsgebieden productontwikkeling

Bij de productontwikkeling van Mitz kunnen de volgende onderdelen worden meegenomen:

 • verwerken impact van strategische ontwikkelingen

 • meenemen impact van tactische ontwikkelingen (onder andere van de zorgkoepels en het ministerie van VWS)

 • impact van wijzigingen in wet- en regelgeving

 • meenemen marktontwikkelingen over informatie-uitwisseling in de zorg

 • vertalen van deze ontwikkelingen in jaarplannen en nieuwe architectuurreleases van Mitz

 • wensen en behoeftes van MC-leveranciers en zorgaanbieders (en hun leveranciers)

 • beheer Mitz-toestemmingscatalogus

 • productmarketing